Eind jaren ’70 werd in het Academisch Ziekenhuis Maastricht het eerste voedingsteam opgericht, waarbij een voedingsverpleegkundige werkzaam was. Langzamerhand ontstonden er meerdere voedingsteams in Nederland en momenteel is er een netwerk van ruim veertig voedingsverpleegkundigen in Nederland en België.

In 1993 werd de Vereniging van Voedings- en Infusie Verpleegkundigen (VVIV) opgericht. Deze is in 2005 gefuseerd met de Vereniging Maag-, Darm-, Lever Verpleegkundigen (VMDLV). De VMDLV fuseerde op haar beurt in 2010 met de Sectie Endoscopie Verpleegkundigen en Assistenten (SEVA), en sloot zich aan bij de V&VN als afdeling Maag Darm Lever. Binnen de V&VN – MDL vormen de voedingsverpleegkundigen nu een apart netwerk. Via de e-mail is er veel onderling contact. Verder treffen voedingsverpleegkundigen elkaar meestal 2 maal per jaar in een groepsbijeenkomst, voorafgaand aan de bijeenkomst van het Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO), dat twee maal per jaar plaatsvindt en waar ook diëtisten en artsen van voedingsteams aan deelnemen. Verder wordt er jaarlijks een scholingsdag georganiseerd.

Vanaf 2024 hopen we, in samenwerking met de HAN de eerste cursus te geven: Technische zorg rondom parenterale en enterale katheters zie de factsheet hieronder voor meer informatie, of de website van de HAN

Schermafbeelding 2023 11 20 Om 18.35.22
Factsheet cursus Technische zorg rondom parenterale en enterale katheters
Schermafbeelding 2023 11 20 Om 18.35.38

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)