Het netwerk chirurgie/oncologie is een netwerk voor alle verzorgenden, verpleegkundigen & verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij het behandelen van patiënten voor en na chirurgische ingrepen of oncologische behandelingen van het maag-darm kanaal. Binnen dit netwerk wordt actuele kennis en ervaring, in al haar facetten, gedeeld en actief uitgedragen. Wij zijn onderdeel van V&VN MDL.

Het gebied van gastro-enterologie (GE) chirurgie & oncologie richt zich op de diagnose, behandeling en zorg voor patiënten met kanker in het spijsverteringsstelsel. Dit omvat verschillende soorten kanker zoals maagkanker, darmkanker, alvleesklierkanker en leverkanker. De behandelingen kunnen variëren van (minimaal invasieve) oncologische chirurgie tot chemotherapie, bestraling en immunotherapie, afhankelijk van de specifieke aard en het stadium van de kanker. Het is een complex veld dat multidisciplinaire benaderingen vereist voor optimale zorg voor de patiënt.

De missie en de visie benoemd in het beleidsplan van V&VN MDL onderschrijven wij, gericht op de patiëntencategorie chirurgie/oncologie. Wij willen de missie realiseren door zorg te dragen dat:

  • Er wordt gestreefd naar het delen van kennis, het verbinden van de leden in een omgeving waarin zij actief kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.’
  • Verpleegkundigen elkaar kunnen vinden via congressen en social media, o.a. website.
  • We betrokken zijn bij de landelijke ontwikkelingen, richtlijnen en zorgpaden binnen de GE chirurgie & oncologie.
  • Er jaarlijks een chirurgie/oncologieprogramma georganiseerd wordt tijdens de Digestive Disease Days en tijdens het V&VN MDL jaarcongres.


De organisatie van het chirurgie/oncologie netwerk kan niet uitgevoerd worden zonder een kernteam. Het kernteam wil zich gaan inzetten om bovenstaande missie en visie actief uit te gaan dragen.

Het netwerk vindt het belangrijk een stabiel en evenwichtig netwerk te zijn. Ben je enthousiast geworden? Heb je ideeën om het netwerk verder te professionaliseren en daarmee ook de kwaliteit van zorg te verbeteren? Verpleegkundige of verpleegkundig specialist? Wil je participeren binnen het netwerk? Meld je aan via chirurgie-oncologie.mdl@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)