Het netwerk leververpleegkundigen is een netwerk voor alle lever verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij het behandelen van patiënten met leveraandoeningen. Binnen dit netwerk wordt actuele kennis en ervaring op het gebied van de lever, in al haar facetten, gedeeld en actief uitgedragen. Wij zijn onderdeel van de V&VN MDL.

De missie en de visie benoemd in het beleidsplan van de V&VN-MDL onderschrijven wij, gericht op de patiëntencategorie met leverafwijkingen en/of  leverziekten. Wij willen de missie realiseren door zorg te dragen dat:

  • Kennis en kunde gedeeld kan worden.
  • Leververpleegkundigen elkaar kunnen vinden via congressen en social media, o.a. website.
  • Er jaarlijks een landelijk symposium wordt georganiseerd.
  • Er jaarlijks een leverprogramma georganiseerd wordt tijdens de Digestive Disease Days.

De organisatie van het levernetwerk wordt verzorgd door een kernteam van enthousiaste, ervaren verpleegkundig specialisten. Het kernteam zet zich in om bovenstaande missie en visie actief uit te dragen.

Jaarlijks wordt er de eerste donderdag van april een leververpleegkundigendag georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die hun kennis  m.b.t. de lever willen vergroten.

Het netwerk geeft middels de website aan of verzorgt mailings om onderwijs mogelijkheden aan te dragen. Te denken valt aan bijvoorbeeld scholing op gebied van HBV en HCV. Zo nodig helpt het bestuur mee om een en ander te realiseren.

Het netwerk vindt het belangrijk een stabiel en evenwichtig netwerk te zijn. Ben je enthousiast geworden? Heb je ideeën om het netwerk verder te professionaliseren en daarmee ook de kwaliteit van zorg te verbeteren? Verpleegkundige of verpleegkundig specialist? Wil je participeren binnen het netwerk? Meld je aan via lever.mdl@venvn.nl.

Scholingsdag

Onze nationale scholingsdag vanuit het levernetwerk MDL V&VN die door zou gaan op donderdag 2 april 2020 in de Driehoek te Utrecht is verplaatst naar dinsdag 3 november
in verband met de restricties rond COVID-19.

Omdat ook de sprekers voor deze dag opnieuw benaderd moeten worden, is het programma vooralsnog onder voorbehoud. Het definitieve programma volgt uiteraard zodra dit bekend is.

Alle reeds ontvangen registraties voor deze dag, zullen automatisch worden aangepast naar de nieuwe datum. Indien u niet in de gelegenheid bent op 3 november deel te nemen, vernemen wij dat uiteraard graag. Zonder tegenbericht ontvangt u een gewijzigde factuur met de nieuwe datum.

Voor vragen over uw inschrijving kunt u zich wenden tot Van Gijtenbeek Secretariaatszaken en Congresbegeleiding te Haarlem, tel (023) 551 3016 of via e-mail: congres@vangijtenbeek-haarlem.nl.  

Bekijk het programma >>
Meld je aan >>

Dutch Liver Week

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie organiseert dit jaar voor de twaalfde keer de Dutch Liver Week (DLW), dit jaar opnieuw in samenwerking met de Vlaamse Universiteiten. De scholing is geaccrediteerd voor verpleegkundig specialisten.

De DLW vindt plaats van 23 t/m 26 juni a.s., in DoubleTree by Hilton Amsterdam (direct naast het Centraal Station). Van woensdag t/m vrijdag volgen drie dagen Klinische Hepatologie, waarbij een breed scala aan hepatologische onderwerpen de revue zal passeren. 

Deelname tegen gereduceerd tarief is mogelijk als u lid bent of wordt van de NVH. Met uw inschrijving voor de DLW verdient u uw lidmaatschap terug.

U kunt zich aanmelden via de website: www.hepatologie.org

Ook het programma is daar te vinden. 

Bent u verpleegkundige en heeft u interesse in deelname en lidmaatschap? Stuur een mail naar lever.mdl@venvn.nl

Bij voldoende belangstelling inventariseren we of lidmaatschap NVH en deelname DLW met accreditatie mogelijk is. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.