Het netwerk leververpleegkundigen is een netwerk voor alle leververpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij het behandelen van patiënten met leveraandoeningen. Binnen dit wordt actuele kennis en ervaring op het gebied van de hefboom, in al haar facetten, gedeeld en actief uitgedragen. Wij zijn onderdeel van de V&VN MDL.

De missie en de visie in het V&VN-MDL onderschrijven wij, gericht op de patiëntencategorie met leverafwijkingen en/of leverziekten. Wij willen de missie realiseren door zorg te dragen dat:

  • Kennis en kunde gedeeld kan worden.
  • Leververpleegkundigen kunnen elkaar vinden via congressen en sociale media, oa website.
  • Er wordt jaarlijks een landelijk symposium georganiseerd.
  • Er is jaarlijks een hefboomprogramma georganiseerd tijdens de Digestive Disease Days.

De organisatie van het levernetwerk wordt verzorgd door een kernkundig team van enthousiaste, ervaren verpleegkundig specialisten. Het kernteam zet zich in om bovenstaande missie en visie actief uit te dragen.

Jaarlijks wordt er in april een leververpleegkundigendag georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die hun kennis willen vergroten. 

Het netwerk geeft de website aan van verzorgt mailings om onderwijs mogelijkheden aan te dragen. Te denken valt aan bijvoorbeeld scholing op gebied van HBV en HCV. Zo nodig helpt het bestuur mee om een ​​en ander te realiseren.

Het vindt het belangrijk een stabiel en netwerkig netwerk te zijn. Ben je enthousiast geworden? Heb je ideeën om het netwerk verder te professionaliseren en daarmee ook de kwaliteit van zorg te verbeteren? Verpleegkundige of verpleegkundig specialist? Wil je meedoen aan het netwerk? Meld je aan via lever.mdl@venvn.nl .

Brief voor huisarts over Hepatische Encefalopathie (HE)

Omdat Hepatische Encefalopathie zeldzaam is, weten huisartsen vaak weinig over deze aandoening. In de brief die patienten aan hun huisarts kunnen overhandigen staat zeer beknopt beschreven wat de huisarts over de symptomen en de behandeling van deze aandoening moet weten. In de brochure vindt de huisarts uitgebreide informatie.

De huisartsenbrochure is gemaakt door de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en met adviezen van medisch experts. De brochure is speciaal geschreven voor huisartsen. De gegevens in de brochure worden daarom kort, zakelijk, en in medische vaktaal weergegeven.

Deze brochure is niet geschikt om aan naasten te geven. Voor naasten is er andere informatie op de website van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV).

1. Brief HE Brochure Uitleg Aan De Patient.NLV

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!