Het netwerk leververpleegkundigen is een netwerk voor alle leververpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij het behandelen van patiënten met leveraandoeningen. Binnen dit wordt actuele kennis en ervaring op het gebied van de hefboom, in al haar facetten, gedeeld en actief uitgedragen. Wij zijn onderdeel van de V&VN MDL.

De missie en de visie in het V&VN-MDL onderschrijven wij, gericht op de patiëntencategorie met leverafwijkingen en/of leverziekten. Wij willen de missie realiseren door zorg te dragen dat:

  • Kennis en kunde gedeeld kan worden.
  • Leververpleegkundigen kunnen elkaar vinden via congressen en sociale media, oa website.
  • Er wordt jaarlijks een landelijk symposium georganiseerd.
  • Er is jaarlijks een hefboomprogramma georganiseerd tijdens de Digestive Disease Days.

De organisatie van het levernetwerk wordt verzorgd door een kernkundig team van enthousiaste, ervaren verpleegkundig specialisten. Het kernteam zet zich in om bovenstaande missie en visie actief uit te dragen.

Jaarlijks wordt er in april een leververpleegkundigendag georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die hun kennis willen vergroten. 

Het netwerk geeft de website aan van verzorgt mailings om onderwijs mogelijkheden aan te dragen. Te denken valt aan bijvoorbeeld scholing op gebied van HBV en HCV. Zo nodig helpt het bestuur mee om een ​​en ander te realiseren.

Het vindt het belangrijk een stabiel en netwerkig netwerk te zijn. Ben je enthousiast geworden? Heb je ideeën om het netwerk verder te professionaliseren en daarmee ook de kwaliteit van zorg te verbeteren? Verpleegkundige of verpleegkundig specialist? Wil je meedoen aan het netwerk? Meld je aan via lever.mdl@venvn.nl .

Scholingsdag  

De eerstvolgende live scholingsdag staat gepland op donderdag 14 april 2022

Nationale Leververpleegkundigendag 2022

Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten de nationale leverdag voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten weer om te zetten naar een online meeting. We willen het risico niet nemen om met veel mensen uit de zorg op een locatie samen te komen waar we geen afstand kunnen houden. Niettemin hebben wij een interessant programma met inspirerende sprekers samengesteld.
 
De datum is ongewijzigd: donderdag 14 april 2022
Tijd van 14.30 – 16.30
Bijgevoegd het programma en de link om je in te schrijven.
 

https://mijn.venvn.nl/agenda/bijeenkomst-details/?id=d16e9fc0-7882-ec11-8d21-000d3a2f60e1
 
We kijken ernaar uit jullie in de TEAMS meeting te begroeten en met jullie inbreng er een leerzame levermiddag van te maken.
 
Een levergroet van de organisatie,

Jeltje Helder, verpleegkundig specialist, Amsterdam UMC, locatie AMC
José de Haan, verpleegkundig specialist, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
Carina Verstraete, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!