Het netwerk leververpleegkundigen is een netwerk voor alle lever verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij het behandelen van patiënten met leveraandoeningen. Binnen dit netwerk wordt actuele kennis en ervaring op het gebied van de lever, in al haar facetten, gedeeld en actief uitgedragen. Wij zijn onderdeel van de V&VN MDL.

De missie en de visie benoemd in het beleidsplan van de V&VN-MDL onderschrijven wij, gericht op de patiëntencategorie met leverafwijkingen en/of  leverziekten. Wij willen de missie realiseren door zorg te dragen dat:

  • Kennis en kunde gedeeld kan worden.
  • Leververpleegkundigen elkaar kunnen vinden via congressen en social media, o.a. website.
  • Er jaarlijks een landelijk symposium wordt georganiseerd.
  • Er jaarlijks een leverprogramma georganiseerd wordt tijdens de Digestive Disease Days.

De organisatie van het levernetwerk wordt verzorgd door een kernteam van enthousiaste, ervaren verpleegkundig specialisten. Het kernteam zet zich in om bovenstaande missie en visie actief uit te dragen.

Jaarlijks wordt er de eerste donderdag van april een leververpleegkundigendag georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die hun kennis  m.b.t. de lever willen vergroten. Helaas gaat deze voor 2020 niet door.

Het netwerk geeft middels de website aan of verzorgt mailings om onderwijs mogelijkheden aan te dragen. Te denken valt aan bijvoorbeeld scholing op gebied van HBV en HCV. Zo nodig helpt het bestuur mee om een en ander te realiseren.

Het netwerk vindt het belangrijk een stabiel en evenwichtig netwerk te zijn. Ben je enthousiast geworden? Heb je ideeën om het netwerk verder te professionaliseren en daarmee ook de kwaliteit van zorg te verbeteren? Verpleegkundige of verpleegkundig specialist? Wil je participeren binnen het netwerk? Meld je aan via lever.mdl@venvn.nl.

Scholingsdag

Onze nationale scholingsdag vanuit het levernetwerk MDL V&VN die door zou gaan op donderdag 2 april 2020 in de Driehoek te Utrecht is vanwege COVID-19 geannuleerd.

Het wordt verplaatst naar najaar 2021. Precieze datum volgt.

We hebben nog enigszins gehoopt op een uitstel naar november 2020. Gezien de anderhalve meter dan waarschijnlijk nog steeds zal gelden zou dit betekenen dat er maximaal 35 deelnemers kunnen aanwezig zijn op de huidige locatie “In den Driehoek”. Dit is geen haalbare opzet. Ook een digitale webinar behoorde even tot de opties. Dit lijkt een té duur alternatief en je mist dan het netwerken als belangrijk onderdeel van onze scholing. Kortom, het ziet er nu naar uit dat we onze leverdag verplaatsen naar najaar 2021.

Dutch Liver Week

DLW 2020

Helaas kan deze dit jaar geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. De eerstvolgende DLW zal plaatsvinden van 14 t/m 17 juni 2021.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.