Missie

Taakgroep Slaap is een landelijk netwerk van slaapverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten-zorgverleners ter uitwisseling van kennis en ervaring. De taakgroep is onderdeel van de V&VN Longverpleegkundigen. De taken zijn gericht op deskundigheid, professionaliteit en samenwerking met andere zorgverleners binnen de slaapgeneeskunde en patiëntenverenigingen.

Visie

Het profileren van de taakgroep tot een landelijk netwerk dat een actieve bijdrage levert aan de deskundigheidsbevordering en profilering van de functie van slaapverpleegkundigen / verpleegkundig specialisten. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van OSA / slaap en de behandeling ervan. Fungeren als een adviesorgaan gericht op vakinhoudelijke vragen en/of sprekers. Een samenwerkingspartner voor patiëntenverenigingen, andere beroepsgroepen werkzaam binnen de OSA-zorg, leveranciers (thuiszorgfirma’s) en overige belangstellenden.

Doelgroep

Leden V&VN Longverpleegkundigen – met als aandachtsgebied Slaap / slaapstoornissen.

Bestuur

- Sandy de Bruin
- Lisette ten Have- Drenthen

We zijn nog op zoek naar ondersteuning in het bestuur van de Taakgroep Slaap!

Leden

Ben je ook nieuwsgierig geworden en wil je graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de Taakgroep of wil je als verpleegkundige/verpleegkundig specialist (en lid van V&VN Longverpleegkundigen) actief een aandeel leveren binnen de taakgroep? Neem dan contact op via het mailadres slaap.long@venvn.nl

Activiteiten

· Inbrengen van actuele onderwerpen; innovatie en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep, het zorglandschap en het medisch domein,

· Gesprekspartner voor patiëntenvereniging en leveranciers,

· Advies geven aan professionals,

· Deelname aan landelijke (slaap) projecten als vertegenwoordiger van de beroepsgroep voor verpleegkundige/verpleegkundig specialisten,

· Organiseren van nascholing,

· V&VN Verenigingsplatform/website actief gebruiken voor delen van informatie, communicatie en toegankelijkheid tot de taakgroep verbeteren,

· Publicaties (o.a. in V&VN Magazine, V&VN Inspiratie, V&VN VS en Apneumagazine)

· Participatie bij ontwikkeling van de post-HBO-opleiding “klinisch slaapexpert”. Waarbij het doel is dat deze opleiding in 2022 van start kan gaan.

· Minimaal 2x per jaar nieuwsbrief.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)