Kinderlongverpleegkundigen

De taakgroep Kinderlongverpleegkundigen is opgericht in 2001 als nationaal netwerk omdat de verpleegkundige zorg voor kinderen met astma/luchtwegklachten in de loop der jaren steeds professioneler is geworden.

Doelstelling van de taakgroep

Het bevorderen van de kwaliteit, de continuïteit en de eenduidigheid (consensus) van de specialistisch verpleegkundige zorg voor kinderen met astma/luchtwegklachten en hun ouders.

Doelgroep

Kinderlongverpleegkundigen die zowel intra- als extramuraal werken in de longzorg met kinderen met astma en/of luchtwegklachten.

Bestuur/contactpersoon

Voorzitter: Linda Eijking
Secretaris: Truus vd Goot

Contact via: taakgroepklv@gmail.com

Activiteiten

De taakgroep vergadert 3x per jaar op de eerste vrijdag vanin februari, juni en oktober in Amersfoort. Jaarlijks wordt in maart een symposium georganiseerd. Aanmelden Kinderlongsymposium kan via scholingklv@outlook.com

Opleiding Kinderlongverpleegkundige

Er is momenteel geen specifieke opleiding 'kinderlongverpleegkunde'.

Lees meer over verpleegkundige opleidingen longzorg.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)