Doelstelling taak-/werkgroep

De taakgroep heeft als algemeen doel de bekendheid en deskundigheid van de ILD-verpleegkundige (Interstitial Lung Diseases) te bevorderen om professionele en kwalitatieve zorg te kunnen leveren aan de patiënt met een (zeldzame) interstitiële longziekte.

De taakgroep wil een platform neerzetten voor ILD-verpleegkundigen. Daarnaast wil de taakgroep zich inzetten voor het ontwikkelen van zorgpaden voor longfibrose en sarcoïdose en voor het formuleren van een uniform landelijk visiedocument ILD-verpleegkundig consulenten.

Doelgroep
Ervaren longverpleegkundigen met als aandachtsgebied interstitiële longziekten.
Verpleegkundig specialisten met als aandachtsgebied ILD.
ILD verpleegkundigen werkzaam in gespecialiseerde centra.

Bestuur
Nelleke Tak- van Jaarsveld ( verpleegkundig specialist ILD, Erasmus MC)
Ingrid Wegman (verpleegkundig specialist Longgeneeskunde in het OLVG)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.