Werkgroepleden gezocht voor voorlopige zorgstandaard Nazorg COVID-19

  • 8 april 2020
  • Coronavirus
  • Longverpleegkundigen
2020 Corona

Gezocht: collega’s die op heel korte termijn willen deelnemen aan ontwikkeling Zorgstandaard Nazorg, behandeling en begeleiding na COVID-19 besmetting

Wij zijn benaderd door de Long Alliantie Nederland. Zij willen in zeer korte periode (april -juni) een voorlopige Zorgstandaard ontwikkelen en zoeken afgevaardigden namens de verschillende beroepsgroepen die willen participeren in de werkgroep.

De werkgroep heeft de opdracht adviezen op te stellen voor de nazorg, behandeling en begeleiding van mensen met restschade (aan hun longen) nadat men van een Corona besmetting is hersteld. 

Omdat het een actueel probleem is en er op korte termijn een aanzienlijke & nieuwe patiëntengroep zal zijn, is de vraag aan de werkgroep om snel een “tijdelijke zorgstandaard” of “landelijke samenwerkingsafspraak” op te stellen. Als meer inzichten ontstaan in het verloop van Covid-19 en de behoeften van mensen die een Corona besmetting hebben gehad, kan op een later moment een meer definitieve zorgstandaard worden ontwikkeld. De implementatie behoort NIET tot de taakopdracht van de werkgroep. Wel wordt de werkgroep gevraagd adviezen te geven aan het LAN bestuur inzake de actualisatie van de tijdelijke zorgstandaard.

Het verzoek aan de werkgroep is zowel oog te hebben voor medische als niet-medische gevolgen. Voorts is van belang de behoefte/vraag van de (toekomstige) patiënt een centrale positie te geven.

 

Ben jij geïnteresseerd in deelname en in de gelegenheid om je de komende periode intensief in te zetten voor deze zorgstandaard meld je dan z.sm. bij ons via long@venvn.nl . Ook meelezers zijn van harte welkom.

 

Lees hier meer

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)