Ter kennisgeving: Publicatie richtlijn Behandeling van Influenza

  • 2 november 2021
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen
Beroepsprofielen

Richtlijn Behandeling Influenza geactualiseerd

De richtlijn Behandeling Influenza bevat aanbevelingen over de behandeling van influenzavirus geïnfecteerde patiënten. Hierin is in het bijzonder aandacht zijn voor de verschillende patiëntenpopulaties met verhoogd risico voor een gecompliceerd beloop zoals jonge kinderen, ouderen, patiënten met verminderde afweer, onderliggend long-/vaatlijden, zwangeren en IC patiënten. De verschillende modules gaan over diagnostiek en behandeling. Behandeling is uitgesplitst in niet-opgenomen patiënten, opgenomen patiënten en IC-patiënten.

V&VN is niet betrokken geweest bij deze richtlijn, maar wellicht is het wel nuttig om op de hoogte te zijn van deze richtlijn.

Richtlijn Behandeling Influenza

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)