Publicatie Verbetersignalement Zinnige Zorg Diepe veneuze trombose en longembolie

  • 2 november 2021
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen
afbeelding homepage

Publicatie Verbetersignalement Zinnige Zorg Diepe veneuze trombose en longembolie

Het verbetersignalement Zinnige Zorg Diepe veneuze trombose en longembolie is op dinsdag 12 oktober verstuurd naar de minister voor Medische Zorg en Sport.

Samen met vertegenwoordigers van de betrokken partijen (beroepsgroepen, zorgaanbieders (koepels), zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers) heeft het Zorginstituut vastgesteld dat de zorg voor mensen met een diepe veneuze trombose of longembolie op een aantal punten kan worden verbeterd. Dit verbetersignalement beschrijft de verbeterafspraken en acties die kunnen worden ingezet om de verbeterafspraken te realiseren, evenals de betrokken partijen. De verbeterafspraken betreffen:

  • Het verminderen van onnodige verwijzingen en onnodige opnames bij longembolie (juiste zorg op de juiste plek),
  • Gepaste zorg bij compressietherapie,
  • Het verbeteren van het controletraject en de diagnostiek van restklachten,
  • Het verbeteren van patiëntenvoorlichting en hulpmiddelen om gezamenlijke beslissingen over het continueren van therapie te faciliteren.

Met dit verbetersignalement wordt de verdiepingsfase van dit Zinnige Zorg-project afgerond en start de implementatiefase. Het realiseren van de verbeteringen is aan partijen in de zorg. Dit is in lijn met de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het zorgstelsel. We vragen betrokken partijen om per afspraak een regiehouder voor de implementatie te benoemen. Het Zorginstituut blijft in de implementatiefase de partijen verbinden, onder andere door bijeenkomsten te faciliteren. Het Zorginstituut behoudt een monitorende rol en volgt het proces en de realisatie van de gemaakte verbeterafspraken. Over deze voortgang rapporteert het Zorginstituut jaarlijks aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Na vier jaar wordt dit traject afgesloten met een evaluatie.

Voor vragen en opmerkingen mail naar: zzvte@zinl.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)