Oproep: IGJ risico’s Longzorg in ziekenhuizen en particuliere klinieken

  • 14 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen
Longen, onzichtbaar maar onmisbaar voor leven.

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, voorheen IGZ) stelt samen met haar partners jaarlijks de Basisset Medisch Specialistische Zorg op. Door middel van de Basisset oefent de IGJ haar wettelijk toezicht uit. V&VN kan door de samenwerking meewerken aan verbetering van kwaliteit van zorg, met name op verpleegkundig gebied. En kan via risico-inventarisatie prioriteiten inbrengen.

Tot voor kort bestond de Basisset alleen uit indicatoren, maar sinds twee jaar loopt een project om gefaseerd over te gaan van indicatoren naar verbeterdoelen (waarbij ook ingezet wordt op het verminderen van de administratieve last). Kort gezegd: een overgang van een kwantitatieve uitvraag naar een kwalitatieve uitvraag. Een verbeterdoel is bedoeld om leren en verbeteren op risicovolle onderwerpen in ziekenhuizen en particuliere klinieken te stimuleren. Het verbeterdoel is gericht op het inrichten van een PDCA-cyclus voor deze onderwerpen. V&VN heeft vijf (deels multidisciplinaire) werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een verbeterdoel. Het gaat om de werkgroepen: pijn, vrijheidsbeperkende interventies, ketenzorg diabetische voetulcus, nuchterbeleid bij kinderen en vast aanspreekpunt oncologie. Het voorzitterschap van deze werkgroepen ligt bij een van de afdelingen van V&VN.

De onderwerpen, die in een verbeterdoel worden opgenomen, worden geselecteerd na een risico-inventarisatie. Hiervoor is onze input nodig.
De laatste risico-inventarisatie heeft vijf jaar geleden plaatsgevonden. De IGJ wil nu een beeld van de actuele risico’s in de gezondheidszorg krijgen. Het op te stellen risicoprofiel zal een medisch (via de FMS) en verpleegkundig (via V&VN) perspectief op risico’s bevatten en voor een periode van vijf jaar gebruikt worden (2022 – 2027).

Graag horen wij van jou wélke risico’s jij signaleert in de longzorg, waar is verbetering van de kwaliteit van zorg nodig? Deel het met ons, via long@venvn.nl , zodat wij het gesprek met de IGJ hier over kunnen voeren.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)