Nieuwsbrief Gezondheidsfondsen voor Rookvrij

  • 11 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen
Banner Thema Stoppenmetroken

Begroting VWS: tabaksontmoediging priorteit

In de Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 trekt het kabinet 17,8 miljoen uit voor de preventie van schadelijk middelengebruik, waaronder roken. Onder andere Trimbos ontvangt een deel van deze gelden. Ook krijgen gemeenten 10 miljoen extra voor het versnellen en realiseren van de ambities uit het Preventieakkoord. Tabaksontmoediging blijft een van de grote gezondheidsprioriteiten van het kabinet in 2022. In 2040 moeten alle Nederlanders namelijk ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en moeten de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met dertig procent zijn afgenomen.
 

Rookvrije Generatie opgenomen in formatiedocument

Op 2 september stuurde informateur Mariette Hamer haar eindverslag naar de Tweede Kamer en verscheen het ‘Document op hoofdlijnen’, waar D66 en VVD de afgelopen tijd aan hebben geschreven. Dit document mag dan misschien geen opzet voor een regeerakkoord heten, het geeft daarentegen wel een belangrijke inkijk in de gezamenlijke prioriteiten van D66 en VVD. Wij zijn erg blij dat in het document het volgende is opgenomen: ‘de aanpak van de Rookvrije Generatie wordt versneld en versterkt’. Ook valt te lezen dat de doelstellingen van het preventieakkoord worden doorgezet. Een mooi eerste geluid vanuit de onderhandelingstafel! Hopelijk resulteert dit in mooie passages in een definitief regeerakkoord.
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)