Longverpleegkundig Webinar

  • 20 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen

Longverpleegkundig Webinar

6 oktober 2020 vond het Longverpleegkundig Webinar plaats.

Helaas kon dit jaar het geplande Longverpleegkundig Jaarcongres niet doorgaan. Maar hóe kunnen we onze leden dan tóch iets bieden en hóe kunnen we onze afdelingsvergadering dan toch doorgang laten vinden? Dat was een belangrijke vraag voor het bestuur.

De wereld is hard gedigitaliseerd de afgelopen periode. Iedereen heeft zijn weg wel gevonden in het voeren van digitale spreekuren, zoom-bijeenkomsten,  MS Teamsvergaderingen en webinars. Samen met Margreet Roest (Morganiseren) en de scholingscommissie heeft ook het bestuur een stap gezet in deze digitaliseren en is er besloten in het najaar 2020 ‘het Longverpleegkundig Webinar’ te organiseren. Voor alle betrokkenen een spannende eerste stap, waarbij op het allerlaatste moment door de aanscherping van de Corona-maatregelen nog gekeken moest worden op welke wijze het Webinar met zo min mogelijk personen ter plaatse, op 1, 5 meter afstand, georganiseerd kon worden. En het ís gelukt!

Natuurlijk zaten er nog wat schoonheidsfoutjes in, dat heeft iedereen ervaren en daar zijn we ons allemaal van bewust. Zo had de chat-functie wat toelichting nodig, de positionering van de sprekers en de mate van ‘inzoomen’ was niet optimaal en sommige mensen konden de toetsvragen niet invullen. Na deze eerste ervaring zijn dit gelukkig allemaal goede verbeterpunten die voor een volgende keer aandacht vragen, maar zeker ook op te lossen zijn en opgelost worden. Vanuit de eerste uitkomsten van de evaluatie spreekt duidelijk de waardering van onze leden, waardering voor de inhoud, voor het werk dat verzet is en voor de mogelijkheid deze bijeenkomst digitaal georganiseerd te hebben.

Het Webinar vond plaats in het Anatomiegebouw te Utrecht. In de oude snijkamer van dit gebouw, tussen de snijtafels troffen de aanwezige bestuursleden de laatste voorbereidingen.

De opstelling werd geïnstalleerd in de collegezaal. Een grote lege zaal met één tafel waar de sprekers zaten. “Een vreemde ervaring, “ aldus Els Fikkers (voorzitter) “we moesten richting een gat in de muur spreken in zo’n hele lege zaal".

Inhoudelijke programma
Nellie Kolk gaf de eerste presentatie over de Vereniging Nieuwe Stijl (VNS), waar in deze uitgave tevens een artikel  aan gewijd is. Ze nam de deelnemers mee in de aanleiding en de gevolgen van de vernieuwing van de vereniging. Op de vraag wat voor de deelnemers belangrijke thema’s waren waar V&VN zich op zou moeten richten kwamen de ‘toename van de complexiteit van de professionele zorg’, ‘veranderende positionering van onze beroepsgroepen’ en ‘de arbeidsmarktkrapte’ als belangrijke thema’s naar voren. Op de vraag naar welke cluster de voorkeur van de deelnemers uitging kwam ‘de chronische zorg’ sterk naar voren. Belangrijke punten die het bestuur in de gesprekken en overwegingen mee kan nemen.

Mariëtte Scholma nam de deelnemers mee in de afgelopen periode van de COVID-19 pandemie. Zij vertelde over haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van de handreiking en heeft ervaren dat het erg belangrijk is dat de longverpleegkundigen ten aanzien van deze (nieuwe) zorg goed hun stem laten horen. Waarbij er ook aandacht moet zijn voor het opdoen van de nieuwe kennis en het bijhouden van de ontwikkelingen.
Tijdens de afgelopen periode zag Mariëtte in haar eigen praktijk afschaling van zorg en een toename in telefonische contacten en digitalisering van de zorg. “Blijf ondanks de afschaling je patiënten benaderen en ben dat luisterende oor. We moeten er voor waken dat de continuïteit van zorg voor deze patiënten geborgd blijft.” Was de take-home-message van Mariëtte.  Evenals de boodschap aandacht te hebben voor je bevoegdheid en bekwaamheid binnen de COVID – (na)zorg.

Afdelingsvergadering
Tijdens de afdelingsvergadering werd, kort, stilgestaan bij het afscheid van Els Fikkers als voorzitter van V&VN Longverpleegkundigen en van Gertie Mulder, die na een jarenlange actieve rol als bestuurslid, afscheid neemt. Gertie blijft gelukkig nog wel actief binnen de redactie van Inspiratie en de scholingscommissie. Een zeer ongebruikelijk afscheid. Helaas kon het niet anders. Beide bestuursleden zijn zéér gewaardeerd binnen het bestuur, maar ook in de chat van de Webinar kwamen mooie dankwoorden en werd digitaal afscheid genomen.  

Arjan Wittkampf neemt de komende periode de voorzittersrol op zich. Hij kreeg de voorzittershamer overhandigd van Els.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)