Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname opgenomen in openbaar Register Zorginstituut

  • 25 februari 2020
  • Longverpleegkundigen

Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname opgenomen in openbaar Register Zorginstituut 
 

Op 28 januari 2020 is de kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuis opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut Nederland. Dit register maakt voor iedereen zichtbaar wat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is voor een bepaald ziektebeeld.

Om te beschrijven welke zorg COPD patiënten nodig hebben die voor een longaanval worden opgenomen in een ziekenhuis, hebben alle partijen in het zorgveld zowel een medisch specialistische richtlijn als een transmuraal zorgpad ontwikkeld met uitgebreide patiënten informatie en deze gecombineerd in een kwaliteitsstandaard voor deze zorg.  

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 36.500 opnamen per jaar voor patiënten met COPD*. Ongeveer de helft van deze opnames betreft heropnamen. Het Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft aangetoond dat het aantal opnamedagen substantieel kan verbeteren met gemiddeld 20%. Dit met gelijke kwaliteit van leven, meer patiënttevredenheid en werkplezier.
 
De LAN roept regio’s op om kennis te nemen van deze kwaliteitsstandaard en met de verschillende zorgverleners, zorgverzekeraars en longpatiëntenvereniging afspraken te maken om samen aan de slag te gaan met het reduceren van COPD-longaanval opnames zodat de zorg voor deze specifieke groep patiënten verbetert.
 
 * 2016; Longcijfers.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)