Inbreng patiëntenperspectief versterken met ‘MijnBlik’

  • 22 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen
Mijnblik

In gesprekken tussen patiënten en artsen of verpleegkundigen komt het perspectief van de patiënt niet altijd helder aan bod. Zo geven patiënten niet altijd aan of de gekozen behandeling wel of niet werkt. Informatie over de ervaringen van de patiënt kan dan niet worden meegenomen in shared decision-making of advance care planning. Een patiënt ontvangt zo misschien niet de zorg of behandeling die het beste past. Om deze situatie te verbeteren voor mensen met COPD en/of hartfalen, is ‘MijnBlik’ ontwikkeld en getest.

‘MijnBlik’ wijst mensen met COPD en/of hartfalen en hun naasten de weg naar gesprekshulpen, waarmee zij zich thuis kunnen voorbereiden op een afspraak met een arts of met jou als longverpleegkundige. Uit de ervaringen met de eerste versie van MijnBlik blijkt dat patiënten zich door de gesprekshulpen meer bewust worden van hun wensen en behoeften. Die kunnen zij dan makkelijker bespreken tijdens een afspraak, wat hun inbreng in het gesprek vergroot. Dit versterkt ook de eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, en het draagt bij aan samen beslissen over passende zorg en proactieve zorgplanning.

‘MijnBlik’ bestaat uit een blik met kaarten en een website www.mijn-blik.nl. Op basis van de ervaringen van verpleegkundigen met de eerste versie is bij het blik een handreiking voor zorgverleners ontwikkeld. ‘MijnBlik’ omvat vier onderwerpen:

·       Ik wil vertellen wat me nu bezighoudt.

·       Ik wil weten welke vragen ik kan stellen tijdens het gesprek.

·       Ik wil meepraten over de zorg of behandeling.

·       Ik wil de toekomst bespreken.

Voor elk onderwerp zit er een waaier met kaarten in het blik. Op iedere kaart staat een gesprekshulp beschreven. De vier onderwerpen en alle gesprekshulpen zijn te vinden op de website www.mijn-blik.nl.

Ontwikkeling ‘MijnBlik’
Onderzoekers van Saxion en Windesheim hebben ‘MijnBlik’ ontwikkeld en getest in een meerjarig onderzoek dat is gefinancierd door ZonMw. In de periode 2018-2021 werkten zij hiervoor nauw samen met patiënten, naasten en zorgverleners vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg in de Regio Achterhoek en Zutphen.

Eerst is onderzocht waarom het zo lastig kan zijn om als patiënt te vertellen over jezelf, en over het leven met COPD en/of hartfalen. De patiënten en naasten gaven bijvoorbeeld aan dat zij zich machteloos voelen wanneer verpleegkundigen en artsen volgens regels en schema’s werken. De verpleegkundigen en artsen gaven aan dat zij het niet altijd opmerken als een patiënt iets wil vertellen, en dat zij niet doorhadden dat het voor patiënten lastig kan zijn hun perspectief naar voren te brengen.

Vervolgens is gezamenlijk onderzocht hoe dit op te lossen zou zijn. Hieruit is ‘MijnBlik’ voortgekomen. Tientallen patiënten, naasten en verpleegkundigen hebben de eerste versie van ‘MijnBlik’ bekeken en uitgeprobeerd. Daarna zijn zij geïnterviewd over hun ervaringen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en alle gesprekshulpen op www.mijn-blik.nl.
Als longverpleegkundige ben jij betrokken bij mensen met COPD en/of hartfalen. Als je een exemplaar van MijnBlik wilt ontvangen, kun je contact opnemen met onderzoekster Annet Olde Wolsink van Hogeschool Saxion. Stuur een mail naar MijnBlik.agz@saxion.nl of bel 06-12 46 36 75 en spreek een voicemailbericht in.

Betrokken organisaties
De volgende organisaties waren betrokken bij de ontwikkeling van MijnBlik: de Hogescholen Saxion en Windesheim (onderzoekers en studenten), Zorgbelang in Overijssel en Gelderland (patiënten), VIT Hulp bij mantelzorg (naasten), de Netwerken Palliatieve Zorg regio Zutphen en Oost-Achterhoek en het Netwerk Transmurale en Palliatieve Zorg West-Achterhoek (verpleegkundigen en artsen) en ZonMw (financier van het project EMPATIE, EMpowering PATIEnts).

MijnBlik

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd