Genomineerden Longverpleegkundige van het jaar 2021

  • 23 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen
Uitnodiging Jaarcongres 2021
Martine Ritsma

Martine Ritsma is werkzaam als eerste lijns longverpleegkundige bij Zorggroep Almere, maar is daarvoor al 12 jaar actief geweest als Longverpleegkundige in het Ter Gooi ziekenhuis in Hilversum. Zij zet zich in voor alle patiënten met longproblemen.

Martine is zeer actief in netwerken. Is een voorloper om het beroep van longverpleegkundige op de kaart te zetten. Is actief, sociaal en ICT vaardig en altijd bereidwillig om te helpen.

Martine heeft samen met een andere collega een Instagram account waar ze anderen (patiënten en collega's) op de hoogte houdt en informeert. Zij is tevens de docenten opleiding MBO verpleegkunde gaan doen om het beroep nog beter op de kaart te kunnen zetten.

Wendy Kruijthof

Wendy Kruijthof startte, na als verpleegkundige op de verpleegafdeling longgeneeskunde gewerkt te hebben,  9 jaar geleden als longverpleegkundige op de poli. Hier is zij al die jaren een enthousiasmerende en samenbindende collega geweest met vooral een groot hart voor mensen met Astma, COPD en rokers.

Vorig jaar tijdens de eerste COVID-golf heeft ze zich zoals vele anderen van de poli verdienstelijk gemaakt in de kliniek en kroop het bloed waar het al jaren niet meer gaan kon, namelijk in de patiëntenzorg aan bed. Dit voelt als je vanaf de poli komt op onverklaarbare wijze als ‘een stap terug’. Wendy volgde haar hart en heeft deze stap gezet. Terwijl de functie van longverpleegkundige in de kliniek niet als zodanig wordt erkend, zet zij zich in met alle extra kennis en ervaring die ze in de jaren op de poli heeft opgedaan (o.a. inhalatietechnieken) en verbetert ze de kwaliteit van zorg aan het bed. En dat terwijl de organisatie de meerwaarde van een longverpleegkundige aan het bed tot nu toe niet erkent (WEL haar eigen leidinggevende!), want ze is terug gegaan qua salarisschaal.

Voor Wendy is elke patiënt vooral een medemens.

Wendy kijkt niet naar wat is gebruikelijk, maar naar wat heeft deze persoon nodig.

Voor Wendy gaan collegialiteit en kwaliteit hand in hand.

Wendy zet zich nu in als vraagbaak voor collega’s op het gebied van inhalatiemedicatie en stoppen met roken en zij bedenkt manieren om collega’s hierin beter toe te rusten zodat beide thema’s kwalitatief beter vorm krijgen. Zij heeft deze kennis dankzij haar jarenlange ervaring op de poli en wordt hier (nog?) niet financieel in gewaardeerd, maar doet het gewoon omdat het haar passie in het werk is.

Foto Els

Els Fikkers is een verpleegkundig specialist in het Rijnstate Arnhem. Zij zet zich in voor de verpleegkundige beroepsgroep en dan met name gericht op de longziekten.

Voor haar directe collegae vormt zij een vraagbaak en voor haar collegae in het land is zij een beroepsvrouw, die altijd bereid is om een workshop te presenteren, onderwijs te geven, zitting te hebben in werkgroepen en het voorzitterschap op zich te nemen van de beroepsgroep. Voor het bestuur van de longverpleegkundigen heeft zij het werk van de vorige voorzitter kunnen uitbouwen en V&VN een gezicht gegeven in het longveld.

Els haar kenmerkende eigenschappen zijn haar vakkennis en leergierigheid, haar eerlijkheid en gevoel voor humor en ze is altijd helpend en ondersteunend naar collegae.

Els is 4 jaar lang onze voorzitter van de V&VN Longverpleegkundigen geweest en heeft zo de longverpleegkundigen verder op de kaart kunnen zetten.

Astrid Bouwmans

Astrid Bouwmans is verpleegkundig specialist AGZ. Astrid is motiverend, daadkrachtig en inspirerend. De afgelopen 9 jaar is zij zeer actief geweest binnen de taakgroep OSAS.

Astrid heeft jaren ervaring als  verpleegkundig specialist binnen de slaapgeneeskunde in expertise centrum Kempehaege voor o.a. complexe slaapstoornissen. Ongeveer 9 jaar geleden heeft zij zich aangesloten bij de taakgroep OSAS, nu Taakgroep Slaap. Zij was al direct zeer actief en daadkrachtig. Hierdoor heeft zij in 2014 het stokje van Els Fikkers overgenomen als voorzitter van de taakgroep. Zij heeft met het bestuur een strategie voor de ontwikkeling van de taakgroep opgezet, waarbij er een duidelijke missie en visie staat. Hieruit kwamen werkgroepen tot stand waar zij het overzicht en de coördinatie goed in beeld heeft.  Tijdens vergaderingen op inspirerende en verbindende wijze voortgang gebracht binnen de actieve leden. We hebben tijdens de jaren een aantal brainstormsessie gedaan, waarbij zij een leidende rol vertolkte met uitdagende vragen en een goede beheersing binnen de thema’s hield. Hierdoor kwamen er mooie en uitdagende doelen naar boven waar we ons op konden richten. Ze heeft zich ook altijd hard gemaakt om de taakgroep toegankelijk te maken voor collega’s.

Daarnaast heeft zij zich sindsdien hard ingezet voor de kwaliteit van zorg voor slaapapneu . En de verpleegkundige en verpleegkundig specialisten (VS) werkzaam binnen deze patiëntgroep te profileren. Onder andere deelname aan de ontwikkeling van de richtlijn ”Diagnostiek en behandeling van OSAS bij volwassene” heeft zij zich ingezet om de rol van de verpleegkundige en VS duidelijk in de richtlijn neergezet te krijgen. Verder neemt zij deel aan het ontwikkelen van de Post HBO opleiding voor somnologie- assistent welke volgend jaar zal gaan starten. Hiermee is er een eerste opleiding voor verpleegkundigen om zich te specialiseren in slaap/ slaapapneu. Dit is een grote mijlpaal.

Ondanks de beperkingen van  het laatste anderhalf jaar, waarbij het uitbreiden van de taakgroep in mankracht en uitvoerende taken moeilijker werden om  uit te voeren, bleef zij altijd de positieve kant zien en bleef ons inspireren. Een echte kartrekker.

Helaas heeft zij de taakgroep verlaten per 1 september daar zij een nieuw uitdaging heeft gevonden in een ander werkveld; de jeugdzorg.

Astrid heeft zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor een optimale kwaliteit van zorg en professionalisering van de zorgverleners binnen haar eigen werksetting en binnen de taakgroep Slaap. Iets waar je tegenop kan kijken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!