Gezamenlijk congres V&VN-afdelingen Diabeteszorg, Longverpleegkundigen & Reumatologie

  • 23 mei 2023
  • Congres/Symposium
  • Longverpleegkundigen
Gez. congres Diabetes, Long en Reuma

De afdelingen V&VN Diabeteszorg, V&VN Longverpleegkundigen en V&VN Reumatologie hebben de handen ineengeslagen en organiseren samen een congres op dinsdag 23 mei 2023.
Hiervoor word je van harte uitgenodigd!

Waarom een gezamenlijk congres? Voor alle drie de afdelingen geldt dat je werkt met patiënten met een chronische ziekte. Dat is wat ons verbindt. De grote overeenkomsten in deze zorg voor chronisch zieken willen we in dit congres naar voren laten komen. 

Ga voor meer informatie naar de congreswebsite of meld je direct aan!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!