Standpunten van V&VN Kinderverpleegkunde

V&VN Kinderverpleegkunde neemt over verschillende onderwerpen een standpunt in. Deze zijn hier in te zien. Kennis van de standpunten van je beroepsgroep kan je in de praktijk ondersteunen.

Vaccineren

  1. V&VN Kinderverpleegkunde staat achter het Rijks Vaccinatie Programma van RIVM.
  2. V&VN Kinderverpleegkunde signaleert in toenemende mate de twijfels van ouders of zij hun kind wel moeten laten vaccineren, later vaccineren of deels vaccineren.
  3. V&VN Kinderverpleegkunde acht het van belang dat haar leden kennis en inzicht hebben in het belang van het vaccinatieprogramma met daarnaast de dilemma’s die ouders ervaren rondom vaccineren. Dit om in de dagelijkse beroepspraktijk in gesprek te blijven met elkaar.

Standpunt Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde

Standpunten zoals ook in het advies VVO kinderverpleegkunde en vervolgadvies MBO-HBO kinderverpleegkunde zijn geformuleerd . De basis voor de Kinderverpleegkunde is het generalistisch beschreven Expertisegebied kinderverpleegkundige. Deze is niet voorbehouden aan een bepaalde werkomgeving maar overal toepasbaar. Dit in navolging van de velden waarin het zieke kind en gezin heen en weer beweegt van de eerste en derde lijn en weer terug.

Daarmee staat V&VN Kinderverpleegkunde op het standpunt om de opleiding' door de muren van de zorg heen' in te richten. In het document Advies verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde (2016) dient in de formulering van de eindtermen van de VVO Kinderverpleegkunde meegenomen te worden. De doelstelling is een VVO Kinderverpleegkunde die zowel vanuit de klinische als de eerste lijn is te volgen door verpleegkundigen.

Standpunt MBO-HBO VVO Kinderverpleegkunde

V&VN Kinderverpleegkundigen is van mening dat voor de functie van kinderverpleegkunde een HBO-niveau nodig is met de bijbehorende opleiding. "Ons expertisegebied is niet te splitsen in een MBO-of HBO-niveau."

V&VN Kinderverpleegkunde ziet in de toekomst alleen mensen werkzaam als kinderverpleegkundigen die daarvoor toegerust zijn. Omdat zij vindt dat mensen op HBO- niveau moeten functioneren, stelt zij voor dat de MBO-verpleegkundige alleen op basis van een assessment/ toets toegelaten wordt tot de vervolgopleiding. Dit is al gebruikelijk bij andere beroepsgroepen en van groot belang voor de borging van het niveau. En daarbij toch oog hebben voor de doorstroom omdat er een tekort bestaat aan kinderverpleegkundigen.

Voor MBO-verzorgende Kind & Gezin is het werkgebied beperkt tot de normale basiszorg van kinderen. Voor de zorg en verpleging van een ziek kind, onder behandeling bij de kinderarts, kan ondersteund worden bij verpleegtechnische voorbehouden handelingen waarbij altijd een ouder/kinderverpleegkundige in de nabijheid is om bij calamiteiten te handelen.

V&VN

V&VN heeft ook diverse standpunten geformuleerd over verschillende onderwerpen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!