Nazorg En Gezin

‘Wat willen ouders voor hun baby en zichzelf als familie in relatie tot de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis? Welke zorgaspecten hebben (aanstaande) ouders nodig?’ Die vragen stonden centraal bij het onderzoeksproject Veel2Do. Vanuit de subsidie Veel2Do (PGO-subsidie VWS) werd onderzoek gedaan naar de behoefte van ouders/families in voorbereiding op ontslag uit het ziekenhuis en nadat ouders met hun kindje weer thuis zijn. Naast literatuurstudie naar behoeften van ouders en hun kind, en onderzoek naar wat nodig is, werd achterbanonderzoek gedaan via digitale vragenlijsten voor (aanstaande) ouders, verdiepende interviews afgenomen en onderzoek gedaan naar richtlijnen en kwaliteitstandaarden.

VOC

In de huidige set kwaliteitscriteria is de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis summier beschreven. De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) startte in 2016 met ‘Veel2Do project’. De doelstelling was om te komen tot analyse van de behoefte en formulering van kwaliteitscriteria voor de nazorg van baby’s, moeder en familie, na opname en verblijf in het ziekenhuis, wanneer zij weer naar huis gaan. Uit ervaringen van ouders komt regelmatig naar voren dat de zorg niet altijd aansluit op de behoefte van de baby en ouders wanneer zij thuis zijn.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!