Bestuur V&VN Kinderverpleegkunde en VOG

Bestuur V&VN Kinderverpleegkunde

De V&VN-afdelingen Kinderverpleegkunde en VOG zijn januari 2022 samengegaan! We hebben afgelopen jaar hard aan gewerkt om met elkaar te verkennen of en hoe we samen willen gaan, wat is onze visie, wat willen we bereiken, wat bieden we onze achterban,  hoe richten we de nieuwe structuur in, enzovoorts.  De beide afdelingen hebben regelmatig de achterban geïnformeerd en gepolst hoe een ieder hier in zit. We hebben steeds te horen gekregen dat we door konden gaan. Hoewel we zijn nog niet helemaal klaar zijn en we steeds een stap verder komen en de contouren steeds duidelijker wordt hoe de afdeling eruit moet gaan zien, willen we jullie het nieuwe bestuur voordragen. We hebben een nieuw (aspirant)bestuur met elkaar samengesteld, die bestaat uit enthousiaste mensen. Een aantal is meegegaan uit het ‘oude’ bestuur en een aantal is  nieuw. 

Dagelijks bestuur  

•             Voorzitterschap: Evi van Gerwen en Mariska Maat, mail bestuur@venvn.nl of kinderverpleegkunde@venvn.nl  

•             Penningmeester: Marjorie de Neef, mail:   penningmeester.kinderverpleegkunde@venvn.nl 

•             Secretaris: staat nog open; wie wil zich opgeven? (mogelijk iemand van fertiliteit/gynaecologie)

•             Secretariaat: Rita de Reuver

 

Algemeen bestuur 

•             Obstetrie: Suzanne Jurriens en Ellen Streefland

•             Fertiliteit/Gynaecologie: staat nog open, wie wil zich hiervoor aanmelden?

•             Neonatologie: staat nog open, wie wil zich hiervoor aanmelden?

•             Kinderverpleegkundigen intra en extramuraal/babyconsulenten: Annelies Gijsbertsen

•             Adviserend bestuurslid: Tessa Möring (zij is nu nog betrokken bij een landelijke activiteit in samenhang met de woordvoerders van het bureau V&VN) 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!