Bestuur V&VN Kinderverpleegkunde

Het bestuur bestaat uit Marianne Hendriks (secretaris), Ronald Spits (penningmeester), Gerda van Bergen (contactpersoon Vereniging Branche Opleidingsinstituten en College Zorg Opleidingenfractie ) en Evi van Gerwen (bestuurslid, fractie Wetenschap en fractie Deskundigheidsbevordering, Redactie, Communicatie en Website).

Voorzitter

Gerda van Bergen
bestuurkinderverpleegkunde@venvn.nl

Secretaris

Marianne Hendriks  
Dr. Ariensstraat 4
5041 CJ  Tilburg  
m.mostert@etz.nl

Penningmeester

Ronald Spits
Donstraat 16
9406 RZ Assen
penningmeester.kinderverpleegkunde@venvn.nl

Contactpersoon OCP is Marianne Hendriks

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.