Over ons

V&VN Kinderverpleegkunde is een afdeling binnen V&VN. Wij bestaan sinds 1994, maar de zorg voor het zieke kind is al sinds 1928 een apart deskundigheidsgebied binnen de verpleegkunde.
Onze doelstelling luidt: een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen, die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen en hun ouders, waardoor de verpleegkundige zorg in de intra-, trans- en extramurale gezondheidszorg verbetert.

De afdeling bestaat uit een Bestuur, een aantal Fracties, een Digitaal netwerk van leidinggevenden (WKAZ) en een netwerk van Organisatie contactpersonen (OPC).

Onze activiteiten

Onze activiteiten richten zich op:

  1. Positioneren
  2. Kwaliteit van zorgverlening
  3. Gezamenlijk organiseren
  4. Voordelen voor leden

Het bundelen van krachten is van groot belang om de missie en doelen te realiseren. Het komend jaar staat de ontwikkeling van het nieuwe expertiseprofiel op de rol. De kinderverpleegkundigen die zorg verlenen aan kind en gezin zijn onze zorg. Samen willen we het verschil maken.

Waar werken onze leden?

Door toename van medische technologie overleven meer kinderen die prematuur geboren worden of ernstig ziek zijn. De zorg wordt intensiever en dit vraagt meer van (kinder-) verpleegkundigen, zoals gezinsgerichte zorgverlening en samenwerking met alle partijen door de 0e tot en met 3e lijn heen.
Kinderen worden niet alleen in ziekenhuizen verpleegd, maar juist ook vaak gewoon in hun eigen woonomgeving. Daarnaast werken verpleegkundigen met kinderen onder andere op de polikliniek, op medisch kinderdagverblijven, op scholen, privé-klinieken en andere plekken waar het kind zich bevind met zijn/haar gezondheidsvraag.

Welke opleidingen hebben onze leden?

Vanuit de diversiteit van het werkveld zien we een pallet aan deskundigheden onder onze leden. Kinderverpleegkundigen bekwamen zich verder binnen specialismen als neonatologie HC, obstetrie, oncologie, hematologie, diabeteszorg, longaandoeningen etc. Zeer complexe zorg op een Neonatologie IC of Kinder IC vraagt specifieke scholing tot IC neonatologie verpleegkundige of IC kinderverpleegkundige. We zien in toenemende mate kinderverpleegkundigen met een specialty als complementaire zorg, babyconsulent, palliatieve zorg en intensieve kinderthuiszorg. Andere collega’s zijn verder gegaan in het management, onderwijs, research of wetenschap. Een aantal hebben zich verder gespecialiseerd als Verpleegkundig Specialist. De afdeling V&VN Kinderverpleegkunde is dus een afdeling waar veel kinderverpleegkundigen zich thuis voelen.

Vp
  • Afdelingen
  • Kinderverpleegkunde

Magazine V&VN Kinderverpleegkunde

In december verschijnt het magazine van V&VN Kinderverpleegkunde met onder meer aandacht voor diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen, k’llinische longrevalidatie bij Nederlands Astmacentrum Davos, toedieningsmethode nCPAP bij prematuren, vereniging Nieuwe Stijl bij V&VN, plaatsen urinekatheter bij kinderen en nog veel meer

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!