Wegwijzer integrale kindzorg gelanceerd

  • 8 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Als onderdeel van hun leiderschapstraject bij Talent for Care heeft een groep van zeven zorgprofessionals in 2019 gekozen voor een eindopdracht bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Zij wilden betekenis geven aan een van de speerpunten van het Kenniscentrum namelijk:  ‘Het toegankelijker en beschikbaar maken van kennis en informatie die reeds aanwezig is op het gebied van zorgaanbod en toegang tot de zorg.’ De Wegwijzer die uit deze eindopdracht voortgevloeid is, komt nu online beschikbaar. 

1100350P6379ednmainimg Wegwijzer Kc

Wensen en behoefden van ouders centraal 
Op basis van eerdere gesprekken  van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg met ouders (spiegelgesprekken, patiënt journeys en ervaringsonderzoek), zijn de relevante domeinen voor deze ‘tool’ gekozen. In de focusgesprekken en individuele interviews, welke door het Talent for Care team zijn gehouden, zijn deze domeinen getoetst en de ervaringen, inzichten en wensen ten aanzien van informatieverstrekking rondom deze domeinen opgehaald.  

In de Wegwijzer vinden gezinnen informatie over de thema’s: 

Behandelkeuzes 
Hulpmiddelen 
Kindzorg thuis 
Psychosociale zorg 
School & opvang 
Vakantie & logeren 
Werk & zorg 

De wegwijzer biedt op al deze thema’s algemene informatie, specifieke informatie over geld en regels, tips van ervaringsdeskundige ouders en professionals en het wijst de weg naar hulploketten waar gezinnen terecht kunnen. 

Van prototype naar lancering 

Eind december 2019 is het eerste prototype van de Wegwijzer door het team overhandigd en is tevens een informatief boekje met ervaringsverhalen van ouders gepubliceerd. Vanaf dat moment heeft het Talent for Care team de verdere ontwikkeling overgedragen, zijn alle themagebieden uitgewerkt, hebben ervaringsdeskundige ouders en patiëntenverenigingen meegedacht. En aanstaande zaterdag 10 oktober - op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg - is het dan eindelijk zover: de Wegwijzer gaat online!

NIK 

De Wegwijzer is vanaf die dag ook gekoppeld aan de websites van de regionale Netwerken Integrale Kindzorg, (NIK), met een directe koppeling naar de sociale kaart ‘(Zorg in uw buurt’). Op deze manier ontvangen gezinnen relevante informatie passend bij de regio waarin zij wonen. Hiermee is belangrijke basisinformatie over de organisatie en financiering van de zorg voor ouders met een kind met een complexe somatische aandoening, een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte op één plek beschikbaar. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!