Webinar Medische Kindzorg Samenwerking - Samenwerking in het sociale domein uitgelicht

  • 5 september 2022
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde
Laptop Online

Dit najaar organiseert V&VN vanuit het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging een 5-tal webinars en een afsluitend offline event. Met als overkoepelend thema: "Samenwerking in indicatiestelling".

Kinderverpleegkundigen verzorgen 10 oktober a.s. het webinar Medische Kindzorg Samenwerking - Samenwerking in het sociale domein uitgelicht.

In de Medische Kindzorg staat regionale samenwerking met alle ketenpartners centraal. Door de samenwerking binnen het brede zorgveld komt de juiste zorg op de juiste plek terecht en wordt de zorg geboden daar waar nodig. Het MKS, Medische Kindzorg Samenwerking (https://integralekindzorgmetmks.nl/), ligt daaraan ten grondslag. Medische Kindzorg Samenwerking maakt integrale kindzorg mogelijk, door het kind centraal te stellen en het gezin de regie te geven. MKS is dé werkwijze voor het inventariseren, indiceren, organiseren en uitvoeren van alle zorg aan kinderen in de eigen leefomgeving. De vier leefdomeinen, Medisch, Ontwikkeling, Sociaal en Veiligheid zijn de leidraad voor het inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg.

Ben je beginnend (indicerend) kinderverpleegkundige of wil je als wijkverpleegkundige meer weten hoe de kinderverpleegkundige samenwerkt, met elkaar én met het zorgveld, en ben je nieuwsgierig hoe het sociale netwerk van het kind & gezin betrokken wordt in de indicatie? Dan nodigen wij jou van harte uit om het Webinar Medische Kindzorg Samenwerking - Samenwerking in het sociale domein uitgelicht te volgen.

De webinar reeks zal worden afgesloten met een afsluitend offline-event met een massale intercollegiale toetsing, een spreker over praktijkvariatie en uiteraard weer de mogelijkheid om fijn samen te komen.

Meer informatie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!