VWS schiet bij crises te hulp met Nationale Zorgreserve

  • 5 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Het kabinet heeft besloten een Nationale Zorgreserve op te richten. De 2000 medewerkers kunnen bijspringen als bij crises een tekort ontstaat aan zorgpersoneel, zoals bij een corona-uitbraak. De Nationale Zorgreserve moet vanaf het najaar van 2022 inzetbaar zijn.

Zorgpersoneel

Dat schrijft demissionair minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. In crisistijden staan deze zorgprofessionals in vaste regionale teams klaar om te helpen. Deze poules doen dat samen met zorgorganisaties en onder landelijke regie. De reservisten zijn voorbereid om in alle zorgsectoren te helpen. VWS maakt voor dit plan vanaf 2022 5 miljoen euro per jaar vrij.

Flexibele schil

De Nationale Zorgreserve moet functioneren als aanvulling op de interne en externe flexibele schil van zorgorganisaties. De reservisten komen pas in beeld als de capaciteit van de reguliere flexibele schil uitgeput raakt. De Nationale Zorgreserve komt tot stand nadat een Kamermeerderheid steun gaf aan een motie van PVV en CDA.

Bevelstructuur

VWS moet een aantal dingen regelen voordat de Nationale Zorgreservisten in actie kunnen komen. Er moet een ‘bevelstructuur’ komen met centrale aansturing, doorzettingsmacht en nationale regie. Die moet slagkracht en snelheid hebben om in een crisissituatie snel de juiste zorgreservisten op de juiste plek op het juiste moment te krijgen. Daarom komt er een register waardoor duidelijk wordt wie wanneer welke taken kan doen.

Wervingscampagne

Verder komt er een wervingscampagne. VWS schat dat er nu al 720 mensen geschikt zijn. Die komen vanuit het programma Extra Zorg Samen (EZS) die al extra zorg verleende tijdens de coronacrisis. Ten slotte moet het ministerie nog een trainingsstructuur opzetten – samen met zorgorganisaties – om de medewerkers van de Nationale Zorgreserve continu te trainen om ze inzetbaar te houden.

Complicatie bij een snelle realisatie van de Nationale Zorgreserve is het gebrek aan een wettelijke basis. Juridisch moet nog worden besluiten wie wanneer besluiten neemt, wie welke bevoegdheden heeft, wat de functie wordt van de zorgbestuurders, aansprakelijkheid, bezoldiging en vormgeving van het register van reservisten.

Kwaliteit van zorg

VWS heeft goed gekeken naar de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid, schrijft De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer. De reservisten hoeven niet allemaal BIG-geregistreerd te zijn. Ook niet-BIG-geregistreerde verpleegkundigen zijn welkom, net als verzorgenden en vierdejaars studenten verpleegkundige. De Chief Nursing Officer bij VWS geeft advies over welke vaardigheden, training en ervaring deze diverse groepen moeten bezitten om inzetbaar te worden. Bron: Skipr

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!