VOG en V&VN Kinderverpleegkunde versterken samenwerking

  • 27 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

De besturen van de afdelingen Kinderverpleegkunde en afdeling VOG hebben afgelopen week een eerste ‘heidag’ gehad. We hebben met elkaar verkend of we binnen de pilot ‘Cluster Vrouw-Kind’ samen verder kunnen. We hebben met elkaar kennis gemaakt en een eerste stap gezet welke activiteiten we kunnen oppakken en of we meer gezamenlijk kunnen gaan besturen. We hebben jullie daarover in het afgelopen jaar al op bevraagd via de enquête.

Samenwerking

Samenwerking kan onder meer bij het organiseren van scholingen, het onderhouden van dezelfde gesprekspartners en afstemming in de opleidingen. Wij denken vooral van elkaar te kunnen leren in de volle breedte van de Vrouw en Kind-problematieken. Het is een breed speelveld: het gaat van fertiliteit, prenataal, obstetrie tot specifiek ziektes aan vrouwelijke organen en zieke kinderen in het ziekenhuis en in de thuissituatie.

Daarnaast gaan we gewoon door met de activiteiten op de gebieden buiten bovenstaande scope. Maar we vinden het vooral van belang dat jullie, onze leden, goed worden geïnformeerd. We zullen jullie dan ook regelmatig op de hoogte houden en daar waar nodig om advies vragen. Kortom, we dragen zorg dat jullie in dit proces goed worden meegenomen.

Voor vragen kun je terecht bij je voorzitter of bij de contactpersoon of via kinderverpleegkunde@venvn.nl  en bij vog@venvn.nl

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur Kinderverpleegkunde

Evi, Marianne, Ronald, Gerda

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!