Toename gebruik alcohol en drugs sinds coronacrisis

  • 10 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

De Antenne Regiomonitor, jaarlijkse onderzoek naar drugsgebruik onder risicojongeren,  toont een toename van het gebruik van alcohol, lachgas en cannabis. Dat de coronapandemie een zware wissel trekt op het welzijn van jongeren wordt weerspiegeld in het middelengebruik dat meer ‘introvert’ van aard is. Daarnaast implodeerde het gebruik van ecstasy door het wegvallen van het reguliere feestaanbod.

Cannabis

Meer stress en angst

Corona heeft een beklemmend effect op de psychische gesteldheid van veel jongeren. Zij ervaren meer stress, angst en/of verveling door een gebrek aan structuur; gecancelde stages en geskipte online lessen. Een vaak (te) kleine behuizing zorgt voor meer spanningen en ruzies thuis, en tot meer overlast, tot en met deelname aan straatrellen. De negatieve invloed van de coronacrisis geldt zeker voor de groep die vóór corona al in een problematische leefomgeving opgroeide: de kwetsbare jongeren.

Antenne Regiomonitor

In de helft van de groepen in het onderzoek zitten jongeren die kampen met een matige tot ernstige problematiek in de directe omgeving (o.a. familie, leeftijdsgenoten, psychosociaal gedrag) of sociale omgeving. Dit geldt vooral voor jongeren die opgroeien in (kansarme) Nederlandse buurten, of volksbuurten waar bewoners in meerderheid een migratieachtergrond hebben. Deze groep is belangrijk voor de verslavingspreventie, omdat door middel van een preventieve aanpak verergering van hun problemen voorkómen kan worden.

Meer introvert middelengebruik

Met de Antenne Regiomonitor worden ook ontwikkelingen op de drugsmarkt en in het middelengebruik gevolgd. De invloed van de psychische gesteldheid van jongeren is in de monitor van 20-21 terug te zien in een toename van alcohol, lachgas en cannabis; middelen die meer introvert en dempend van aard zijn en als panacee worden gebruikt tegen eenzaamheid, stress, angst en verdriet, maar ook uit recalcitrantie en verzet tegen de opgelegde beperkingen. Ecstasy, hét symbool voor feestplezier, is geïmplodeerd door het wegvallen van het reguliere feestaanbod. Dit laat onverlet dat ecstasy op kleinere schaal in een thuissetting of spontaan op straat of in een recreatiegebied wordt gebruikt. 3-MMC, een designerdrug met een stimulerende werking, is vooral bij jeugdgroepen op het platteland populair geworden. Bron:  Verslavingskunde Nederland

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!