Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

  • 1 februari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden kenniscentrum Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de Reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. Deze tool is een hulpmiddel om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin.

Beter te organiseren
Vilans en NJi hebben de Reflectietool ontwikkeld in nauwe samenwerking met onder meer Stichting Kind en ziekenhuis, zorgprofessionals en gezinnen met kinderen met een chronische aandoening. Soms zijn bij een gezin meer dan dertig professionals betrokken. Wie houdt dan de regie? Hoe sluiten professionals aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben? Hoe stemmen ze af met andere professionals? De Reflectietool helpt zorgprofessionals om zorg, ondersteuning en onderwijs beter te organiseren en af te stemmen op de behoeften van kind en gezin.

Samenwerking
De Reflectietool bestaat uit onder meer acht (film)portretten van gezinnen. Ze vertellen hoe ze de samenwerking met professionals ervaren en waar ze behoefte aan hebben. Professionals vinden inspirerende praktijkvoorbeelden en tips. Ouders kunnen de Reflectietool onder de aandacht brengen van zorgprofessionals. De in de Reflectietool opgenomen mindmap kunnen ouders gebruiken om samen met zorgprofessionals alle zorg en ondersteuning voor het gezin in kaart te brengen. Zo zien zorgprofessionals snel en overzichtelijk met wie ze moeten samenwerken.
Informatie: vilans.nl, zoek op ‘reflectietool’

Kind volgend
Hester Rippen, directeur Kind & Ziekenhuis: ‘De reflectietool sluit heel mooi aan bij onze visie om te komen tot zorg die het kind volgt en tot goede samenwerking tussen ziekenhuis, thuis en andere hulpverleners. We hebben die visie met vijf partners uitgewerkt in het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Dat is een methodiek waarmee je de zorg van het ziekenhuis naar de eigen omgeving vloeiend en met aandacht voor het hele leven goed laat verlopen.
Dat gebeurt in vier fasen. In fase 2 worden de behoeften en wensen van kind en gezin in kaart gebracht met een hulpbehoeftescan. In die fase gaat de reflectietool helpen om niets te vergeten. De MKS-methodiek, en daarmee fase 2, is geborgd in de nieuwe Kwaliteitsstandaard voor kind en gezin die in de eigen omgeving nog kinderverpleegkundige zorg nodig hebben.’

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!