Oproep voor deelname klankbordgroep medicatieoverdracht

  • 5 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Voor het nieuwe digitale' medicatieproces is V&VN op zoek naar praktiserende verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten die affiniteit hebben met medicatieoverdracht en willen meedenken over het invoeren van de nieuwe digitale werkwijze. 

Richtlijn

Zoals velen van jullie zullen herkennen is de overdracht van medicatiegegevens een kwetsbaar moment in het zorgproces met grote kans op fouten. Er gaat regelmatig iets mis in de communicatie, doordat gegevens niet beschikbaar zijn of niet kloppen. De herziene 'Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten' (publicatie februari 2020) en de vertaling hiervan naar een digitaal systeem moet dit verbeteren. 

Toelichting medicatieoverdracht
Het beschikken over actuele medicatiegegevens is van groot belang om medicatiefouten te voorkomen. De herziene richtlijn 'Medicatieoverdracht in de keten' beschrijft het proces en de verschillende rollen van de betrokken zorgverleners. Inmiddels is op basis van deze richtlijn een informatiestandaard ontwikkeld.

In een informatiestandaard staat beschreven hoe en wanneer medicatiegegevens moeten worden vastgelegd in het elektronisch zorgdossier.  Als alle zorgverleners gegevens op dezelfde manier vastleggen, kunnen gegevens eenvoudiger worden gedeeld, zijn gegevens snel beschikbaar en is de kans op fouten kleiner.

V&VN

Voor meer informatie over de informatiestandaard medicatieoverdracht, klik op deze link.  V&VN is betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van de informatiestandaard medicatieoverdracht, met name de 'digitale' toedienlijst en het vastleggen van toegediende medicatie. Hiermee hebben verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks te maken en het is dus belangrijk dat dit aansluit op de praktijk. Hiervoor is vooral kennis/ ervaring nodig uit de praktijk van verschillende sectoren. Over wat een informatiestandaard is praten we je graag bij.  

Wat vragen we van je? deelname aan klankbordgroep (ongeveer 4 tot 6 contactmomenten dit jaar)
Hoe:  kan via mail, videoconferentie, of fysieke bijeenkomsten 
Waar: fysieke bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht bij V&VN 
Voorwaarden: vacatiegelden € 75,- per bijeenkomst + reiskostenvergoeding

De eerste bijeenkomst is gepland op maandag 2 maart van 16 uur -18 uur in Utrecht, hierin wordt uitleg gegeven over informatiestandaard.

Wil je meedenken of meer informatie? Mail dan met Rosa Mennes, r.mennes@venvn.nl of bel 06-303 259 12. Graag reactie voor 20 februari 2020.

Secretaris Marianne Hendriks V&VN Kinderverpleegkunde ontvangt graag een mailtje als je hebt aangemeld: m.mostert@etz.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!