Obesitas en armoede verhinderen verdere afname babysterfte

  • 9 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

De afname van babysterfte in Nederland stagneert. Dat komt onder meer doordat zwangeren steeds vaker obesitas hebben, maar ook door armoede en sociale achterstanden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Pregnant Woman Holding Stomach

De afgelopen jaren is er veel aan gedaan om de babysterfte terug te dringen. In vergelijking met ons omringende landen was deze hoog. Tussen 2008 en 2015 nam de babysterfte flink af. Dat kwam door nieuwe richtlijnen, verbeterde samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen, minder tweelinggeboortes na IVF, landelijke invoering van de 20-weken echo, invoering van de perinatale audit en de daling in roken tijdens de zwangerschap.

IVF

Sinds 2015 stagneert deze ontwikkeling. Het RIVM heeft in zijn onderzoek een aantal risicofactoren weten te duiden. Zo is er een toename van obesitas onder vrouwen tussen 25 en 45 jaar en zijn er meer geboortes in de groep vrouwen uit Azië en Afrika, waaronder asielzoekers en statushouders. Ook de toename in het aantal eenlingen geboren met behulp van IVF lijkt een risicofactor te zijn. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat achterstandssituaties een negatief effect hebben en gepaard gaan met sociaaleconomische verschillen. Er wordt een hogere babysterfte gezien in achterstandswijken in grote steden, maar ook in armere regio’s buiten de randstad zijn de risico’s op ongewenste zwangerschapsuitkomsten hoger.

Integrale geboortezorg

De afgelopen jaren is de beweging ingezet naar integrale geboortezorg. Daarvoor is ook een zorgstandaard ontwikkeld, waarbij verloskundigen en gynaecologen in een regio nauw samenwerken. Op dat gebied gaat er veel goed, maar lang niet overal. Ook de ontwikkelingen bij sommige Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) stagneren. Er is sprake van aarzeling of vrijblijvendheid om door te pakken op verdere implementatie van de zorgstandaard integrale geboortezorg. VSV’s ervaren een hoge druk om te veranderen en de geïnterviewden geven aan dat inhoudelijke en financiële ondersteuning hierbij kan helpen. Ook een beter data- en ict-infrastructuur helpt om de kwaliteitscyclus vorm te geven. Daarnaast is meer centrale regie, overzicht en coördinatie nodig.

Eigen bijdrage afschaffen

Het RIVM doet een aantal aanbevelingen om de babysterfte verder terug te dringen. Een daarvan is het afschaffen van de eigen bijdragen voor de poliklinische bevalling in het ziekenhuis en de kraamzorg en de eigen betaling voor de NIPT. De NIPT wordt als screeningstest op down-, edwards en patausyndroom aangeboden als alternatief voor de combinatietest. Dat gebeurt nu nog onder de vlag van een onderzoek. Het RIVM treft momenteel voorbereidingen om de NIPT in te bedden in de het nationale screeningsprogramma.
Minister Van Ark wil het rapport aangrijpen om samen met de geboortezorgpartijen te werken aan een samenhangend pakket van maatregelen dat nodig is om de stagnatie van de daling in babysterfte tegen te gaan.  Bron: RIVM

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!