MKS routemap ‘ Plan van aanpak 2020 Integrale Kindzorg'

  • 28 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Thema's die in deze MKS routemap aan bod komen zijn regionale samenwerking, beroepsprofiel, vervolgopleiding, capaciteitsprobleem, zorgplan en bekostiging. Zij dragen bij aan het einddoel: integrale kindzorg aan het zieke kind. 

 In de  MKS routemap ‘ Plan van aanpak 2020 Integrale Kindzorg' staan drie hoofddoelen beschreven: 

1. Alle bij kinderen met een zorgbehoeften en hun gezinnen betrokken professionals en organisaties zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen die er zijn op de weg naar Integrale Kindzorg.

2. De integrale kindzorg past zich aan en groeit mee met de ontwikkelingen in de tijd.

3. Kinderen met zorgbehoeften en hun gezinnen maken in 2024 allemaal gebruik van de Integrale Kindzorg en zijn tevreden met de zorg en hulp die wordt ingezet.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd