Meer thuisbevallingen tijdens corona

  • 13 mei 2022
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Tijdens de Zovid-19-pandemie zijn meer vrouwen thuis bevallen dan daarvoor. De gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind bleven gelijk, blijkt uit onderzoek van de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC, UMC Groningen en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). Het onderzoek is gepubliceerd in medisch tijdschrift Birth.

Zwanger (2)

Laag risico

In het onderzoek werden 5.913 vrouwen opgenomen met een laagrisicozwangerschap, die onder zorg stonden bij de eerstelijns verloskundige. Van hen beviel 23,8 procent thuis vergeleken met 20,1 procent in het jaar voor de pandemie. Ook gaven meer vrouwen vooraf bij hun verloskundige aan dat ze graag thuis wilden bevallen.

Gezondheidsuitkomsten

De gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind, zoals vroeggeboorte, bloedverlies en geboortegewicht, bleven gelijk. ‘Dat zegt iets over de kwaliteit van zorg tijdens de covid-19-pandemie, maar het bevestigt ook wat we al wisten uit eerdere studies’, vertelt hoofdonderzoeker Corine Verhoeven. ‘Namelijk dat thuisbevallingen in Nederland op een veilige en gezonde manier gebeuren.’

Uniek

De geboortezorg in Nederland is met het relatief hoge aantal thuisbevallingen uniek. ‘We hebben een goed functionerend systeem, met uitstekende samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen en ziekenhuizen’, aldus Verhoeven. ‘Daardoor konden vrouwen tijdens een crisis zoals deze pandemie kiezen waar ze wilden bevallen. Achteraf blijkt dat de toch al overbelaste ziekenhuizen hierdoor zijn ontlast. Het systeem heeft laten zien dat het veerkrachtig en veilig is. Bron Skipr

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!