Kabinet: actieve levensbeëindiging voor doodzieke kinderen tot 12 jaar

  • 14 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Actieve levensbeëindiging wordt mogelijk voor doodzieke kinderen van 1 tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het gaat om ongeneeslijk zieke kinderen bij wie palliatieve zorg geen verlichting biedt. Het gaat om vijf tot tien kinderen per jaar. Dit schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Wilsbekwaam

Nu is er alleen euthanasie geregeld voor baby’s tot 1 jaar en kinderen vanaf 12 jaar. Voor de jongsten beslissen de ouders, kinderen vanaf 12 jaar worden geacht wilsbekwaam te zijn en zelf mee te kunnen beslissen. Euthanasie veronderstelt volgens de Euthanasiewet zelfschikking en wilsbekwaamheid. Die wordt geacht te ontbreken bij kinderen jonger dan twaalf jaar.

Kinderartsen

Vorig jaar pleitten kinderartsen indringend voor een regeling voor 1- tot 12-jarigen. In hun onderzoek beschreven ouders hoe ze niets konden doen terwijl hun kinderen urenlang schreeuwden van de pijn of bijna continu epileptische aanvallen hadden. Eén moeder vertelde hoe haar kind door een hersentumor drie dagen lang bleef gillen, voortdurend op zijn hoofd sloeg terwijl hij riep: ‘Help me, help me nou.’

Juridische waarborgen

De Jonge schrijft nu dat hij ‘wil zorgen voor meer juridische waarborgen voor artsen die op grond van hun professionele norm overgaan tot levensbeëindigend handelen bij kinderen van 1 tot 12 jaar’. Met de kinderartsen en het Openbaar Ministerie gaat De Jonge een regeling uitwerken. ‘Deze regeling zal van toepassing zijn op een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en bij wie alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om hun lijden te verlichten. Het gaat om kinderen van wie verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden.’

De wet hoeft volgens De Jonge niet gewijzigd en de nieuwe regeling past volgens hem dan ook in de afspraken van het regeerakkoord. Hij omschrijft als doel van de regeling ‘bescherming van belangen van kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar; meer juridische waarborgen voor de betrokken artsen; transparantie en zorgvuldigheid’.

Strafbaar

De Jonge schetst het juridische schemergebied waarmee artsen geconfronteerd worden als het gaat om doodzieke kinderen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden: ‘Op basis van die wetgeving is een arts die als uiterste invulling van zijn zorgplicht overgaat tot actieve levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar strafbaar, maar kan de arts in een dergelijk geval wel een beroep doen op de rechtvaardigingsgrond van overmacht in de zin van noodtoestand. Bij overmacht in de zin van noodtoestand gaat het om een conflict van plichten: enerzijds de plicht om het leven te beschermen en anderzijds de plicht van barmhartigheid als sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het is een algemene strafuitsluitingsgrond die is vastgelegd in artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht en die de strafwaardigheid van het levensbeëindigend handelen van de arts wegneemt.’ De nieuwe regeling moet artsen op dit punt meer houvast bieden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!