Instrumenten huiselijk geweld en kindermishandeling nog onvoldoende gebruikt

  • 26 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Professionals spelen een belangrijke rol in het signaleren van twee grote maatschappelijke problemen; huiselijk geweld en kindermishandeling, en het signaleren van risicojongeren. Daarom is er wetgeving die de signalering en aanpak ervan moet verbeteren: de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2013) en de Wet verwijsindex risicojongeren (2010). In 2019 zijn beide wetten geëvalueerd, zowel apart als in samenhang. Hieruit blijkt dat beide instrumenten onvoldoende worden gebruikt door professionals. Lees hier meer. 

De vierde voortgangsrapportage van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' (GHNT) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan onder andere de behaalde resultaten tot nu toe en ook waar de komende tijd de aandacht op ligt. Zo wordt hard gewerkt om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!