Hoe verder na de Wet BIG-II? Spreek je uit!

  • 14 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Hoe verder na de Wet BIG-II? Spreek je uit! V&VN-leden kunnen zich de komende weken uitspreken over een voorstel hoe verder als V&VN na het intrekken van de wet BIG II. De kern: V&VN neemt afscheid van beroepsdifferentiatie. V&VN pakt het initiatief in de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel voor het verpleegkundig beroep.

V&VN vindt dat functiedifferentiatie voor verpleegkundigen moet zijn gebaseerd op opleiding, competenties én werkervaring. Verpleegkundigen moeten in hun organisatie een prominente rol hebben bij functiedifferentiatie. V&VN zal desgevraagd ondersteuning bieden aan verpleegkundigen die daarmee te maken krijgen. V&VN gaat zich sterk maken voor betere samenhang en aansluiting tussen de verschillende opleidingen.  Hier vind je een interview met Gerton Heyne en Conny van Velden, bestuurders a.i. van V&VN, waarin zij een toelichting geven op onderstaand voorstel.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!