HIK-Toolbox ontwikkkeld

  • 1 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Omdat kinderverpleegkundigen willen toewerken naar een eenduidige manier van
indiceren is naast de HIK een aansluitende HIK-Toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bevat
handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK. Hierdoor komen
kinderverpleegkundigen tot eenduidig maatwerk voor het kind en gezin. De HIK en de
HIK-Toolbox vormen samen één geheel.

Toolbox

In december 2020 is de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) gepubliceerd. Deze handreiking is de beroepsnorm en het hulpmiddel voor en door kinderverpleegkundigen die de  zorgvraag en hulpbehoefte voor kind en gezin inventariseren en indiceren. Het beschrijft de gewenste situatie en de wijze waarop kinderverpleegkundigen hun vak zien en willen uitoefenen. 

Zorgvraag en hulpbehoefte

In deze toolbox vind je instrumenten die het voor jou makkelijker maken om de zorgvraag en de hulpbehoefte van kind en gezin te inventariseren en te onderbouwen. De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen van de inventarisatie. De HIK-Toolbox is net als de HIK een dynamisch document dat afhankelijk van ontwikkelingen binnen de kindzorg, aangevuld of gewijzigd kan worden.

De HIK-Toolbox is gevuld met praktische handvatten en hulpmiddelen zoals:

• Verwijzingen naar professionele standaarden die de basis zijn voor het handelen van de kinderverpleegkundigen;

• Ondersteunende informatie op de professionele standaarden;

• Redeneerhulpen;

• Standaard formats;

• Training en intervisie.

De toolbox is samengesteld door een werkgroep bestaande uit meerdere kinderverpleegkundigen werkzaam bij verschillende kindzorgorganisaties die lid zijn van V&VN Kinderverpleegkunde en/of Kinderverpleegkunde.nl. De HIK-Toolbox wordt jaarlijks door de werkgroep geëvalueerd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!