Herziene versie richtlijn Neusmaagsonde

  • 5 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Onlangs is de herziene versie van de richtlijn Neusmaagsonde definitief afgerond. V&VN Kinderverpleegkunde is hierbij betrokken geweest. Dit is de definitieve versie van de richtlijn. Tevens zijn er praktijkkaarten en is er een protocol pasgeborenen.

Bewijs
Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van de zorgverlening rondom een neusmaagsonde te bevorderen en de variatie in handelen te verminderen. Bij toepassing van de richtlijn ontvangen de patiënten zorg die is gebaseerd op actuele kennis en het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Foutieve positie
Het inbrengen van een neus-maagsonde is een regelmatig voorkomende handeling. Het inbrengen van een neus-maagsonde kan gepaard gaan met een foute positie waarbij één of meerdere openingen van de sonde gelegen zijn in de luchtwegen, slokdarm of dunne darm. In een retrospectief onderzoek waarbij naar meer dan 2.000 gevallen werd gekeken waarin een sonde werd ingebracht, werden 50 misplaatsingen gezien. Een andere studie vond dat de cijfers variëren tussen 1,3% en 50% misplaatsingen, afhankelijk van de definiëring van de misplaatsingen. Bij neonaten lag in een retrospectief onderzoek in bijna 50% van de gevallen de tip van de sonde niet op de gewenste positie.

Levensbedreigend
Dat door een foute positie van een neus-maagsonde een levensbedreigende situatie kan ontstaan, bleek bijvoorbeeld in een tuchtrechtzaak. Een verpleegkundige had bij het inbrengen van een maagsonde bij een ernstig zieke zorgvrager niet alle controles uitgevoerd die in het instellingsprotocol stonden beschreven. Twee dagen later, nadat de toestand van de vrouw was verslechterd, bleek dat de sonde in de long lag. De zorgvrager is na twee weken overleden. Het Centraal Tuchtcollege heeft de verpleegkundige een waarschuwing gegeven

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!