Expertisecentrum over gezinnen met meervoudige en complexe problemen

  • 29 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen kenmerken zich door een opeenstapeling van vaak chronische problemen. Deze spelen meestal zowel op sociaal-economisch als psychosociaal gebied en beïnvloeden elkaar. Een expertisecentrum brengt alle kennis en kunde bij elkaar, inclusief aandacht voor opleidingsmogelijkheden.  Zie  filmpje over de meerwaarde van het centrum .

Netwerk

Kennis

Eerdere vormen van hulpverlening hebben bij deze gezinnen veelal niet geleid tot een duurzaam effect. Zowel vanuit bestuurlijk (gemeenten; organisatieniveau van instellingen) als op uitvoeringsniveau is er grote behoefte aan kennis en vaardigheden omtrent de doelgroep.

Opleiden

Er bestaan geen eenvoudige oplossingen voor de problematiek van deze gezinnen. Een brede zienswijze en aanpak zijn belangrijk. Het genereren, bundelen, verspreiden, opleiden en implementeren van wetenschappelijke en praktijkkennis met betrekking tot deze gezinnen is essentieel. Dit is dan ook de hoofddoelstelling van het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Het centrum is gesitueerd onder de vleugels van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en is een samenwerking tussen de Basiseenheden Orthopedagogiek en Sociologie. Er wordt nauw samengewerkt met het UMCG. Samenwerkingspartners zijn Molendrift en WIJ Groningen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!