E-learning vroegsignalering Autisme

  • 30 september 2017

Nieuwe e-learning leert professional Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) al bij jonge kinderen te herkennen. Deze nieuwe e-learning leert ASS al bij jonge kinderen te herkennen. Door een vroege herkenning krijgen deze kinderen betere ontwikkelingskansen. De e-learning is ontwikkeld door Karakter. 

Aanvulling op JGZ-richtlijn Autismespectrum stoornissen

Deze 75 minuten durende e-learning leert de afwijkende gedragskenmerken die kunnen duiden op autisme spectrum problematiek bij jonge kinderen (0-4 jaar) herkennen en screenen. 

Aan het einde kan de deelnemer:

  • Risico's signaleren aan de hand van alarmsignalen
  • Screenen met behulp van de CoSoS (CoSoS = Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen, voorheen ESAT genaamd = Early Screening of Autistic Traits)
  • Ouders adviseren over doorverwijzing van het kind 

Kosten en accreditatie

De scholing kost 60 euro. Aan deze training is 1 accreditatie punt toegekend  door AbSg, ABC1, Accreditatiebureau voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. Bron: Karakter

Reactie ActiZ Jeugd

"De E-learning is een mooie aanvulling op de JGZ richtlijn Autismespectrumstoornissen en zal de professionals helpen zich te bekwamen om volgens de richtlijn te werken."

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!