Bruins wil na de zomer met vervolg wet BIG komen

  • 6 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) richt een stuurgroep in om tot een lange termijnvisie te komen over de indeling van verpleegkundige beroepen. Bruins wil zo een vervolg geven aan de discussie die er afgelopen jaar toe leidde dat de wet BIG II van tafel ging.

Mbo – en hbo-verpleegkundigen

De wet BIG II moest onder meer een onderscheid maken tussen gewone verpleegkundigen en zogenoemde regieverpleegkundigen. In de praktijk zou het neerkomen om een scheidslijn tussen mbo-verpleegkundigen en hbo-verpleegkundigen. De wet leek op koers om te worden gerealiseerd, toen halverwege 2019 beroepsvereniging V&VN zich achter het voorstel schaarde. De achterban van de vereniging was het hier echter niet mee eens en kwam massaal in opstand. Veel verpleegkundigen zouden zich namelijk moeten omscholen om hun huidige werk te mogen blijven doen. Het bestuur van de vereniging moest het veld ruimen en de wet was van de baan.

Functiedifferentiatie

De discussie over functiedifferentiatie is echter nog niet af. De veranderende zorgvraag, nieuwe manieren van werken en de problemen op de arbeidsmarkt die hiervoor aanleiding gaven, zijn nog even actueel. Minister Bruins liet dan ook in oktober, zodra duidelijk werd dat de wet zo niet door kon, weten dat hij met een vervolgplan zou komen. In een brief laat hij nu weten dat hij voornemens is om samen met het zorgveld te komen tot een lange termijn visie op de Wet BIG. Na de zomer van 2020 moet deze er zijn. Een stuurgroep van vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, werkgevers en patiënten moet helpen om contouren van de toekomstvisie op de wet BIG vorm te geven.

 

Andere invalshoek?

‘De centrale vraag is of er een andere invalshoek zou moeten komen om de beroepsuitoefening voor de patiënt goed en veilig te houden’, schrijft de minister. ‘Wat is noodzakelijk om te reguleren met het oog op de doelstellingen patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg? En wat betekent het voor de beroepenregulering binnen de individuele gezondheidszorg dat de nadruk steeds meer komt te liggen op het werken in teams of netwerken, op afstand en/of met robots, in plaats van op individueel handelen?’

B van Bekwaam

De minister wil hierbij ook advies De B van bekwaam van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving betrekken. De RVS stelt voor om de wet om te vormen tot een Wet Bekwaamheden in de Zorg. Er zouden veel minder beroepen moeten worden geregistreerd, alleen basisberoepen en geen specialismen bijvoorbeeld. Het advies stuitte direct op kritiek van beroepsverenigingen in de medische specialistische zorg, maar ook van Patiëntenfederatie Nederland. Het zou risico’s voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid opleveren, de onduidelijkheid voor patiënten zou toenemen, en het zou de administratieve lasten verzwaren.  Bron VWS/SKIPR

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.