Brochure Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

  • 17 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Als vervolg op de folder ‘De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ over het afwegingskader, heeft Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) een nieuwe brochure ontwikkeld:  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

In de brochure komen veelgestelde vragen uit de kinderopvang aan bod:

·         Vechtscheidingen en emotionele verwaarlozing

·         Zorgen over kinderen delen

·         Veilig Thuis benaderen bij vermoeden

·         De ‘oudercheck’

·         Privacy van ouder en melden zonder toestemming van ouders

·         Anonieme casussen bespreken met Veilig Thuis

·         Gesprekken voeren met ouders (inclusief 4 tips)

·         Acute en structurele onveiligheid en disclosure

·         Het afwegingskader in beeld (schema) met toelichting

·         De meldcode app

De brochure telt 8 pagina’s en is samengesteld op basis van vragen en reacties die BOinK heeft ontvangen van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, gastouders en aandachtsfunctionarissen. Bestellen kan via de website van BOinK.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!