Brief minister over intensieve kindzorg naar de Tweede Kamer

  • 28 oktober 2019
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag. De minister is een groot voorstander van dat wijkverpleging- en kindzorgpartijen meer aansluiting zoeken bij elkaar. De inspectie vraagt van beroepsorganisaties om aan de slag te gaan met verbeterpunten op het gebied van onder andere: ondersteuning voor ouders, duidelijk beleggen van de medische lijn, samenwerking tussen de professionals, eenheid in beleid, indicatiestelling, zzp’ers en medicatieveiligheid. 

Kamerbrief Over Stand Van Zaken Intensieve Kindzorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!