Bijna driekwart zorgverleners vindt kwaliteit van zorg goed

  • 29 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde

In 2020 en 2021 lag er door de coronacrisis veel druk op de zorgverlening. Desondanks week de mening van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg over de kwaliteit en veiligheid van de zorg in juni 2021, toen er drie besmettingsgolven waren geweest, nauwelijks af van die van juni 2019.

Thomas

Individuele zorgverlening

De enkele veranderingen die er wel waren, betroffen voorzichtige veranderingen ten goede. Zo nam het aantal zorgverleners dat ontevreden is over de mogelijkheden voor individuele zorgverlening af, hoewel dit zeker een punt van aandacht blijft.

In het onderzoek van Nivel gaven zorgverleners hun mening over de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg. De vragen over de kwaliteit van zorg gingen onder meer over de mogelijkheden voor het bieden van individuele zorgverlening. De vragen over de veiligheid gingen over het veiligheidsbeleid, de veiligheid van de zorgpraktijk en de veiligheidscultuur. Het rapport beschrijft ook de resultaten per sector en een reflectie daarop van kwaliteitsdeskundigen vanuit elk van die sectoren.

Goede kwaliteit

Het is opmerkelijk dat de overgrote meerderheid van de zorgverleners van mening is dat de kwaliteit van zorg goed is, gezien de grote druk op de zorg voorafgaand aan het onderzoek vanwege de COVID-19-pandemie. Tegelijk vindt maar de helft dat het veiligheidsbeleid goed is en is dit hetzelfde percentage als in 2019. Hierin is dus verdere verbetering mogelijk. Bron: Nivel.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!