Fractie Wetenschap

De fractie Wetenschap wil de kloof tussen kennis die beschikbaar is vanuit wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige dichten. Dan doen ze op verschillende manieren. 

EBP en EBN

Vanaf begin jaren zeventig is er een groeiende aandacht voor een gezondheidzorg gebaseerd op bewezen effectieve behandelingen (Evidence Based Medicine; EBP). Ook binnen het verpleegkundige beroep wordt steeds meer gehandeld volgens de principes van EBM.
Deze term is langzaam veranderd naar Evidence Based Practice (EBP) en Evidence Based Nursing (EBN). Bij EBP en EBN geldt: ‘Het proces waarin een professional besluiten neemt op basis van de beste onderzoeksresultaten, ervaring, de voorkeur van de patiënt en de beschikbare middelen’. Desondanks bestaat er nog steeds een flinke kloof tussen kennis die beschikbaar is vanuit wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige, waarin nog met regelmaat gehandeld wordt volgens traditie, gewoonte, ervaring en gezond verstand.

Fractieleden

Marjorie de Neef
Astrid Verhoef
Coby de Boer
Mirjam Wessels

Masterclass: kloof dichten

In het voorjaar van 2009 besloot de fractie Wetenschap van V&VN, in een poging een bijdrage te leveren aan het dichten van de kloof tussen wetenschap en praktijk, om te starten met het organiseren van laagdrempelige en toegankelijke ‘masterclasses’. Doel hiervan was om het gebruik van meer uniforme en op wetenschap gebaseerde handelwijzen binnen de klinische praktijk van verpleegkundigen in Nederland te bevorderen.

Bezoekersaantallen

Twee vrijwilligers van de fractie Wetenschap organiseerden deze eerste masterclass en werden geconfronteerd met het regelen van zaalruimte, catering, sprekers, accreditatie aanvragen, registratielijsten en certificaten. Vanaf deze allereerste masterclass, in het najaar van 2009 tot heden, bleek steeds dat er voorzien werd in een behoefte aan informatie en scholing met bezoekersaantallen van tachtig tot tweehonderd personen.

Oproep

EBP

De fractie Wetenschap van V&VN Kinderverpleegkunde is op zoek naar werkgroepen die zich bezig houden met Evidence Based Practice (EBP) en wetenschappelijk onderzoek. We willen graag inventariseren in welke ziekenhuizen werkgroepen actief zijn en met welke onderwerpen ze zich bezig houden.

Platform om kennis te delen
Het doel is een platform te bieden om kennis te delen en zichtbaar te maken wat er al is. En niet onnodig dubbel werk te verrichten. Graag contactgegevens en onderwerpen mailen naar a.verhoef-2@umcutrecht.nl.
Hartelijk dank,
Fractie Wetenschap van V&VN Kinderverpleegkunde

Nieuwe fractieleden

De fractie Wetenschap is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste fractieleden! Heb jij wetenschappelijke kennis en wil je onze fractie komen versterken? Neem dan contact met ons op! Mail naar:  m.deneef@amsterdamumc.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!