Fractie OCP

Organisatie Contactpersonen (OCP) is een groep enthousiaste betrokken mensen vanuit alle instellingen die zorgen voor het zieke kind. Dit kan intramuraal en extramuraal zijn, dus zowel ziekenhuizen, als kinderthuiszorginstellingen als medisch kinderdagverblijven. Iedereen die met zieke kinderen te maken heeft, kan zich aansluiten bij het netwerk van het OCP. Hoe meer werkvelden er vertegenwoordigd zijn hoe meer kennis je met elkaar kan uitwisselen 

OCP -bijeenkomst

Op 16 januari vond de OCP -bijeenkomst V&VN-kinderverpleegkunde plaats met een boeiend en afwisselend programma. Jolanda Borburgh heette de aanwezigen welkom. Er vonden verschillende presentaties plaats.

  • 1. De presentatie door Laura Filius ging over CZO. Klik hier voor een samenvatting.
  • 2. De presentatie door Hillie Zwart: mijn venvn Klik hier voor een samenvatting en hier voor de presentatie V&VN gaat digitaal.
  • 3. De presentatie door Jacobien Wagemaker over PATH. Klik hier voor een samenvatting en hier voor meer informatie over PATH.
  • 4. De presentatie door Henny Bos, fractie deskundigheidsbevordering. Klik hier voor de presentatie.¬†
  • 5. De OCP en hoe nu verder. Klik hier.¬†

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!