Fractie Internationale Betrekkingen

De leden van de Fractie Internationale Betrekkingen zetten V&VN Kinderverpleegkunde internationaal op de kaart. De Nederlandse visie op kinderzorg verwoorden en netwerken zijn belangrijke taken tijdens hun bezoek aan internationale vergaderingen en congressen.

De Fractie Internationale Betrekkingen (FIB) telt op dit moment drie leden; allen kinderverpleegkundigen. Ingrid Hankes Drielsma is voorzitter van de FIB. Tot 2015 senior opleider voor de verpleegkundige vervolgopleidingen Intensive Care Kinderen (ICK) en Intensive Care Neonatologie (ICN) bij de Amstel Academie van het VUmc te Amsterdam. Nu trainer Ontwikkelingsgerichte- familiegeïntegreerde zorgverlening aan professionals (bureau TOPZ). Beiden geven les en begeleiden verpleegkundigen hbo-v in het aandachtsgebied kinderverpleegkunde.

Doel

Het belangrijkste doel van de fractie is om in samenwerking met diverse afdelingen binnen de V&VN het vak kinderverpleegkunde vooruit te brengen door aandacht te besteden aan internationale zaken binnen de (kinder)verpleegkunde.  In het buitenland vertegenwoordigen de leden de visie van de vakgroep Kinderverpleegkunde (V&VN Kinderverpleegkunde) en dus de Nederlandse kinderverpleegkundigen bij de Paediatric Nursing Associations Europe (PNAE). 

Publiceren in het magazine

De leden van de FIB publiceren regelmatig in de het magazine V&VN Kinderverpleegkunde, zoals vaccineren in Europese landenhet zikavirusartikel voor jubileumuitgave of millenniumdoelstellingen.  

Fractie Internationale Betrekkingen

Dutch Association of Paediatric Nurses

V&VN Paediatric Nursing is a department within the national Nursing Association (V& VN). The Dutch Association of Paediatric Nurses  was founded in 1994.
Our goal is to promote excellence in the field of paediatric nursing care in Holland and to exchange information and knowledge with other professionals working with children as well as other Paediatric Associations internationally.

The association has become a strong voice for Dutch paediatric nurses who work with children in hospitals and in the communities.  We play an extensive role in general child health policy and are closely linked with several other national groups, for example parent support groups and the Dutch Medical Paediatric Association.

History
In 1998 when the International Paediatric Association (IPA) held their 22nd international Congress on Paediatrics ‘’From Grass Roots To Genes“ in Amsterdam, Holland, the Pediatric Nursing Association had the opportunity to host the ‘’First International World Congress on Paediatric Nursing’’ where with support of our British colleagues ‘’The birth of the
International Association of Paediatric Nurses‘’ (IAPN) took place.  In 2003 IAPN members from Europe decided to work together and formed the Paediatric Nurses Associations of Europe (PNAE).

Objectives

 • Goals of the association on national level are:
 • Support paediatric nurses to keep developing new standards of quality care within the paediatric field;
 • Participate in committees involved with quality control in post graduate paediatric nursing education;
 • Develop standards and protocols concerning paediatric nursing issues in Holland;
 • Support, promote and participate in research on paediatric nursing;
 • Stimulate evidence based practice;
 • Promote professional and educational advancement of paediatric nurses through symposia;
 • Support and strengthen the position of the paediatric nurses on a political level;
 • Increase public awareness and understanding of the specialty through other organizations;
 • Give requested and at times unrequested advice about activities concerning nursing care to children and their families;
 • Promote a close link between all professionals in a multidisciplinary setting to improve patient centered care.

Goals of the association on international level are:

 • Working within the PNAE establishing standards of practice and guidelines for paediatric nurses across Europe;
 • Raising a profile of paediatric nurses in Europe for the benefit of patient care;
 • Working within the IAPN on international congresses together with the IPA.

Our members receive:

 • A journal on Pediatric nursing, quarterly;
 • Published standards of practice on request.

For more information please send an email to: infokinderverpleegkunde@venvn.nl

PNAE

In de PNAE zijn de Europese beroepsverenigingen van kinderverpleegkundigen vertegenwoordigd.

De PNAE vergadert jaarlijks twee keer, elke keer in een ander land. Dit geeft elk lid de mogelijkheid om leden van de PNAE te informeren over de organisatie en de positie van kinderverpleegkundigen in hun land en leden krijgen tevens de gelegenheid een (kinder) ziekenhuis te bezoeken. Het belangrijkste doel van de PNAE is om breed gedragen onderwerpen te bespreken en vervolgens de werkwijze in diverse landen te inventariseren. Aansluitend wordt een standpunt bepaald en worden documenten opgesteld om een gezamenlijke Europese visie uit te dragen. Alle onderwerpen zijn van belang om de kwaliteit van zorg voor (zieke) kinderen in Europa te kunnen blijven waarborgen.

Onderwerpen
Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld, rechten van en veiligheid voor kinderen, ouderparticipatie en familie gecentreerde (familie geïntegreerde zorg) voor zieke kinderen in alle settings van de gezondheidszorg in Europa. Tevens is beschreven aan welke eisen een kinderverpleegkundige in Europa moet voldoen met de daarbij behorende rollen en competenties. Wij zijn er trots op dat de breed gedragen visie van de Europese kinderverpleegkundigen inmiddels is gehoord bij het Europese Parlement.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!