Fractie Communicatie

De fractie Communicatie bestaat uit redactieleden en een eindredacteur. Samen verzorgen zij het magazine V&VN Kinderverpleegkunde.

De redactie komt drie keer per jaar bij elkaar in Utrecht. Zij kiezen de onderwerpen voor het magazine V&VN Kinderverpleegkunde, benaderen en begeleiden auteurs en schrijven zelf artikelen.

Redactie 

  • Jorine Baay: kinderverpleegkunde Diakonessenhuis Utrecht
  • Veerle Wille:  kinderverpleegkundige en senior kwaliteit, Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC
  • Mark van Seggelen: eindredacteur/redactiecoördinator en webbeheerder, Comesta
  • Mirte van der Veen: kinderverpleegkundige MCL Leeuwarden

Mail de redactie

Magazine 2020 nummer 1. 

Journal Club - Fishbein et al.:  Comparing Topical Corticosteroids with Vehicle/Moisturizer in Childhood Atopic Dermatitis. 

Ongelijke transfusie bij eeneiige tweelingen - Referenties 

Richtlijnen artikelen

De redactie van Kinderverpleegkunde stelt het op prijs om artikelen op het gebied van de kinderverpleegkunde te ontvangen. Enkele richtlijnen: 

·         Kopij dient in het Nederlands te worden aangeleverd in een Word-bestand

·         Schrijftaal in plaats van spreektaal en zoveel mogelijk tegenwoordige tijd 

·         Cijfers onder de 10 uitschrijven 

·         Gebruik geen voetnoten en ‘inspring’ 

·         Artikelen moeten voor zien zijn van een kop, intro (lead) en tussenkoppen 

·         Lever tekst zo ‘plat’ mogelijk aan, d.w.z. zo min mogelijk opmaak 

·         Kaders of tabellen aangeven in de tekst. Deze niet in de tekst plaatsen, maar aanleveren aan het eind van het artikel; elk op een aparte pagina.

·         Het aantal woorden per pagina is 600 zonder foto en 550 met foto

·         Vermeld naam en functie aan het eind van de tekst 

·         Vermeld de maker van de foto (copyright)

Beeldmateriaal

·         Aanleveren in aparte bestanden (zoals jpg). Foto's niet in Word-document zetten. 

·         Er moet toestemming zijn voor het plaatsen van de foto (privacy en auteursrecht)

·         Foto’s moeten van voldoende kwaliteit zijn, minimaal 300 dpi in tiff- of jpg-formaat

De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde tekst te redigeren, echter met behoud van de boodschap van de auteur. Wanneer je meer informatie wilt over het aanleveren van redactionele teksten, stuur dan een mail naar kinderverpleegkunde@venvn.nl. De eindredacteur neemt daarna contact met je op.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!