Verlenging training ‘Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de Zorgverzekeringswet’!

  • 1 januari 2023
  • Training/Scholing
  • Kinderverpleegkunde

Datum
Diverse data in 2023 en 2024

Omschrijving
Alle kinderen hebben recht op de juiste zorg. Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) maakt integrale kindzorg mogelijk, door het kind centraal te stellen en het gezin de regie te geven. MKS is dé werkwijze voor het inventariseren, indiceren, organiseren en uitvoeren van alle zorg aan kinderen in de eigen leefomgeving. Deze werkwijze leidt tot integrale zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Alle kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving begint met een inventarisatie van zorgvraag en hulpbehoefte, het verbetertraject organisatie kindzorg is dan ook veel breder dan alleen het indiceren van kinderverpleegkundige zorg.

BEKIJK HIER DE FLYER!!
Met het opgeven voor de training ga je akkoord met de volgende voorwaarden
- Je wordt aangemeld voor de data die, in samenspraak met jou, door V&VN zijn toegewezen
- Minimaal 6 weken voor aanvang van de training ontvang je cursusmateriaal ter voorbereiding

Bij afmelding geldt het volgende 
Indien je afzegt:  
- langer dan 6 weken voordat de training aanvangt, ben je geen vergoeding schuldig
- korter dan 6 weken en langer dan 2 weken voordat de training aanvangt, ben je een administratieve vergoeding verschuldigd van € 50,00
- korter dan 2 weken voordat de training aanvangt, ben je het volledige bedrag verschuldigd

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd