Medische Kindzorg Samenwerking - Samenwerking in het sociale domein uitgelicht

  • 10 oktober 2022
  • Webinar
  • Kinderverpleegkunde
Laptop Online

Datum
Maandag 10 oktober 2022

Tijd
Van 14.30 tot 16.30 uur (virtuele inloop vanaf 14.00 uur) 

Locatie
Online 

Omschrijving
Kinderen zijn anders in hun zorgvragen en ondersteuningsbehoeften dan volwassenen. 
Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) maakt integrale kindzorg mogelijk, door het kind centraal te stellen en het gezin de regie te geven. MKS is dé werkwijze voor het inventariseren, indiceren, organiseren en uitvoeren van alle zorg aan kinderen in de eigen leefomgeving. Deze werkwijze leidt tot integrale zorg en de juiste zorg op de juiste plek. 
Kind en gezin staan centraal. Niet de benodigde zorg of handelingen bepalen de complexiteit van de situatie, dat doet de context van het kind en zijn of haar gezin. Als kinderverpleegkundige staan wij voor maatwerk, de best passende zorg voor ieder ziek kind. Het op weg helpen van het zieke kind en zijn of haar gezin naar een situatie waarin er sprake is van balans tussen draaglast en draagkracht en eigen regie. 

De vier leefdomeinen, Medisch, Ontwikkeling, Sociaal en Veiligheid zijn de leidraad voor het inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg. Door gebruik te maken van de 
Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) en de daarbij behorende toolbox, proberen we tot eenduidige indicatiestellingen te komen. 
 
Tijdens dit Webinar zullen we kort stilstaan bij MKS, de HIK en de toolbox. Daarna zullen we dieper in gaan op hoe het sociale netwerk van het kind en gezin betrokken wordt in de indicatie. Hoe breng je het netwerk van kind en gezin, met alle kansen en beperkingen, goed in kaart? En zorg je dat de draagkracht en draaglast van een gezin in balans blijft? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen binnen de volwassen en kinderwijkverpleging? En wat kunnen we van elkaar leren? 

Meer informatie en inschrijven

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!