V&VN Kinderverpleegkunde

V&VN Kinderverpleegkunde is een afdeling binnen V&VN. Wij bestaan sinds 1994, maar de zorg voor het zieke kind is al sinds 1928 een apart deskundigheidsgebied binnen de verpleegkunde. Onze doelstelling luidt: een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen, die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen en hun ouders, waardoor de verpleegkundige zorg in de intra-, trans- en extramurale gezondheidszorg verbetert.

Corona Meld jouw zorgen, dilemma's, knelpunten en ideeën; klik hier

Twee verpleegkundigen aan het bed van een kind
Vp 2012 2 (1)

Magazine en nieuwsbrief

Het magazine van V&VN Kinderverpleegkunde verschijnt drie keer per jaar. Drie keer per jaar brengt de fractie Communicatie ook een digitale nieuwsbrief uit.

Publicaties & Handreikingen

2022 - Naast de HIK is een aansluitende HIK-Toolbox ontwikkeld

2020 - Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving - e-learning 

2020 - Handreiking Indicatiezorg Kindzorg - inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg in eigen omgeving

2020 -  Routemap Plan van Aanpak - op weg naar Integrale Kindzorg voor kinderen met zorgbehoeften in 2023

2017 - Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen 

2015 - Ernstig zieke kinderen hebben recht op goede zorg 

2015 - Expertisegebied Kinderverpleegkunde 

Contact

V&VN Kinderverpleegkunde info

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!