V&VN Kinderverpleegkunde

V&VN Kinderverpleegkunde is een afdeling binnen V&VN. Wij bestaan sinds 1994, maar de zorg voor het zieke kind is al sinds 1928 een apart deskundigheidsgebied binnen de verpleegkunde.
Onze doelstelling luidt: een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen, die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen en hun ouders, waardoor de verpleegkundige zorg in de intra-, trans- en extramurale gezondheidszorg verbetert.

Magazine en nieuwsbrief

In december verschijnt het magazine van V&VN Kinderverpleegkunde met onder meer aandacht voor BRUE,  richtlijn om procedurele pijn en stress bij kinderen, afscheid nemen; palliatieve zorg bij kinderen, neurologische controles, Dutch PEWS, naweeën medisch handelen en nog veel meer. In mei 2020 verschijnt nummer 1.

Contact

V&VN Kinderverpleegkunde info

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.