V&VN Kinderverpleegkunde

V&VN Kinderverpleegkunde is een afdeling binnen V&VN. Wij bestaan sinds 1994, maar de zorg voor het zieke kind is al sinds 1928 een apart deskundigheidsgebied binnen de verpleegkunde. Onze doelstelling luidt: een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen, die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen en hun ouders, waardoor de verpleegkundige zorg in de intra-, trans- en extramurale gezondheidszorg verbetert.

Corona Meld jouw zorgen, dilemma's, knelpunten en ideeën; klik hier

Magazine en nieuwsbrief

In april 2020 verschijnt het magazine van V&VN Kinderverpleegkunde met onder meer aandacht voor de behandeling van PTSS, IgA Vasculitis, Journal Club, traumatische zorg bij kinderen, ongelijke transfusie bij eeneiige tweelingen en nog veel meer. 

Publicaties & Handreikingen

2020 -  Routemap Plan van Aanpak - op weg naar Integrale Kindzorg voor kinderen met zorgbehoeften in 2023

2017 - Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen 

2015 - Ernstig zieke kinderen hebben recht op goede zorg 

2015 - Expertisegebied Kinderverpleegkunde 

Contact

V&VN Kinderverpleegkunde info

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.