Missie

V&VN Jong Professionals is een jong en vernieuwend platform van en voor starters/studenten verpleegkunde en verzorging. Het platform zet zich in voor profilering, ondersteuning, belangenbehartiging en professionalisering van studenten/starters en imagoverbetering van de opleidingen.

Het is de bedoeling dat de leden van het platform Studenten & Starters uit de zorg zijn. Op dit moment zijn alleen student hbo-verpleegkundigen actief, maar we hopen in de toekomst ook samen te kunnen werken met mbo-studenten. De deelnemende studenten/starters zijn enthousiast en houden zich bezig met de ontwikkelingen van het beroep, maar vooral ook de verschillende studies. Binnen het platform wordt geprobeerd een variatie van leden aan te brengen vanuit verschillende opleidingen. Zo liggen de ervaringen uitéén, en kunnen we denken aan een gezamenlijke toekomst.

Doelstellingen

Doel activiteiten

  • Het vergroten van kennis van de leden door het verzorgen van congressen, voorlichtingsbijeenkomsten en verspreiding van vakliteratuur en informatie over onderwerpen die de doelgroep aangaan;
  • Het vergroten en bewaken van de samenhang tussen Hogescholen, en verpleegkundestudenten;
  • Het normeren (en borgen) van de kwaliteit van de verpleegkunde-opleidingen, stages en van de eigen uitgegeven informatie;
  • Het stimuleren en (laten) uitvoeren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het terrein van (studenten/starters van) verpleging en verzorging;
  • Het faciliteren van ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de leden;
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor overheden en het uitoefenen van invloed op en regelgeving en op al het beleid dat de verpleegkunde-student raakt, zowel internationaal, nationaal, regionaal en lokaal;
  • Het onderhouden van goede betrekkingen en bevorderen van overleg en samenwerking met overheden, zorgaanbieders, onderwijsorganisaties;
  • Het versterken van het imago van de opleiding Verpleegkunde/verpleegkunde-studenten door ondermeer het verstrekken van informatie aan (potentiële) verpleegkunde-studenten;

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)