Wie wil de richtlijn kwetsbaarheid in de eerste 100 dagen uittesten?

  • 23 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De richtlijn ‘kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen’ is in conceptvorm gereed. Voor de laatste fase van het ontwikkeltraject wil TNO de kernaanbevelingen van de richtlijn toetsen op uitvoerbaarheid via een zogenaamde proefimplementatie, om er achter te komen:

  • Of de kernaanbevelingen werkbaar zijn in de praktijk van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten;
  • Welke factoren bevorderend of belemmerend zijn in het uitvoeren van de kernaanbevelingen;
  • Hoe de richtlijn het beste geïmplementeerd kan worden.

De deelnemers aan de proefimplementatie vragen we om:

  • Een korte instructiefilmpje te bekijken waarin de richtlijn en de praktijktest worden toegelicht;
  • De kernaanbevelingen in de praktijk toe te passen (gedurende 2 á 3 maanden in de periode februari tot en met april 2022);
  • Gedurende deze periode enkele malen een online casuïstiekformulier in te vullen over de ervaringen;
  • Deel te nemen aan een online groeps-interview (1.5 uur)

Interesse om deel te nemen? Stuur dan een mail aan TNO (caren.lanting@tno.nl)

Toelichting:

In opdracht van V&VN en ZonMw is TNO in 2019 gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn ‘Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen’. Deze richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals en cliënten. Beoogde gebruikers van de richtlijn zijn verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden die betrokken zijn bij de zorg voor zwangeren en ouders en kinderen in kwetsbare situatie (kinderleeftijd van -9 maanden tot 2 jaar). Het gaat om jeugdverpleegkundigen, OGGZ verpleegkundigen, obstetrieverpleegkundigen, neonatologieverpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor licht verstandelijk beperkten (LVB), de verslavingszorg, begeleid wonen of in de thuissituatie van cliënten.

Interesse om deel te nemen? Stuur dan een mail aan TNO.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)